Cele Fundacji

O nas > Cele Fundacji

Fundacja ma szerokie spektrum działania, które wynika z wielości inicjatyw franciszkańskich podejmowanych na różnych polach i w różnych dziedzinach życia społecznego i duchowego:

Chcemy angażować się we wszelkie projekty mające na celu duchowy i społeczny rozwój naszych młodych przyjaciół. W tym celu budujemy Program Wolontariatu Franciszkańskiego, angażujący młodzież w różnego rodzaju projekty społeczne realizowane przez Fundację. Przeszłość kształtuje przyszłość – to jedno z haseł, które przyświeca naszej działalności. Dlatego chcielibyśmy rozwijać i pielęgnować wśród młodych pamięć o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Pierwszym naszą akcją był projekt: ORIENTuj się! Zbliżenie na Kresach, którego celem było zacieśnianie więzi miedzy młodzieżą z Polski i Ukrainy podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Bołszowcach na Ukrainie. Budując wzajemne zaufania wśród młodego pokolenia „po obu stronach granicy”, chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów jak i narosłe stereotypy zostały wreszcie przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności – Odwiedź zakładkę Działalność lub skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub listownie.

Jeśli chcesz pomóc nam budować lepszy świat – Zostań naszym wolontariuszem!

Każdy grosz, może zdziałać tak wiele! Jeśli chcesz pomóc nam finansowo!