O nas

Fundacja Brat Słońce ma szerokie spektrum działania, które wynika z wielości inicjatyw franciszkańskich podejmowanych na różnych polach i w różnych dziedzinach życia społecznego i duchowego, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Nasze działania to m.in.:

 • Wolontariat dla Kresów (Bołszowce – Ukraina):
  • pomoc w odbudowie franciszkańskiego Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej
  • wspieranie Centrum Pokoju i Pojednania
  • porządkowanie polskich cmentarzy
  • udział w Franciszkańskich Spotkaniach Młodych
  • pomoc w utrzymaniu Cmentarza Wojennego w Dytiatynie
 • Pomoc w restauracji zabytkowych obiektów Krakowskiej Prowincji Franciszkanów (OFMConv), m.in. Ośrodek Leczenia Uzależnień w Chęcinach
 • Wspieranie warsztatów, świetlic i działań na rzecz dzieci i młodzieży prowadzonych przez franciszkanów z Prowincji Krakowskiej
 • Pomoc misjom prowadzonym przez polskich franciszkanów, m.in. zakup samochodu terenowego dla misji w Pariacoto
 • Festyn franciszkański w Krakowie
 • Gabinety psychoterapii oraz profilaktyki i terapii uzależnień

Zespół Fundacji to trzyosobowy zarząd pracujący bez pobierania wynagrodzenia za pracę oraz troje zgranych pracowników: dyrektor, asystent PR i koordynator wolontariatu oraz fundraiser.
Niezastąpionymi są wspaniali wolontariusze, których setki uczestnicząc we wszystkich podejmowanych przez fundację projektach, dają możliwość pełnej realizacji zaplanowanych zadań.
Do tego dochodzą szkoleniowcy, instruktorzy i inne osoby wspomagające i propagujące działania fundacji.
Jednak podstawą działania, krwią w obiegu całego organizmu, są darczyńcy, ludzie wielkiego serca, firmy i instytucje, których datki stanowią fundament dla wszelkich poczynań fundacji.