Poradnictwo i terapia

Działalność > Poradnictwo i terapia

Poradnia

Jedną z form działalności Fundacji Brat Słońce jest profesjonalna pomoc osobom potrzebującym, poprzez poradnictwo duchowe oraz psychoterapię.

Adres naszej poradni w Krakowie:
ul. Franciszkańska 4
(teren klasztoru franciszkanów)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Poradnictwo Duchowe

To rozmowa duszpasterska, podczas której podejmuje się tematykę religijną. Jest okazją do poszukiwania rozwiązań problemów życiowych w świetle wiary chrześcijańskiej i łaski Bożej.

Pomoc skierowana jest m.in. do osób:

– przeżywających wątpliwości w wierze,
– zaciekawionych duchowością franciszkańską,
– pragnących uczyć się modlitwy,
– mających trudności w spowiedzi,
– szukających miejsca w Kościele,
– zainteresowanych kwestiami moralnymi.

Poradnictwo nie ma charakteru kierownictwa duchowego i zazwyczaj ogranicza się do jednego spotkania.

Przyjęcia w Krakowie:

o. Grzegorz Siwek
duszpasterz, franciszkanin

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom.:  726 440 200

 

Psychoterapia indywidualna

Jest to metoda leczenia poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian samopoczucia i zachowania osoby. Obejmuje ona dłuższy okres czasu, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

 Pomoc skierowana jest do osób:

– odczuwających zaburzenia nastroju,
– przeżywających trudności w relacjach,
– niezadowolonych ze swego funkcjonowania,
– zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie,
– potrzebujących wsparcia podczas długotrwałego leczenia farmakologicznego.

Ta forma pomocy jest odpłatna. Uzyskane środki Fundacja Brat Słońce przeznacza na bieżącą działalność psychoterapeutyczną i jej dalszy rozwój. Ze względu na finansową sytuację pacjentów w toku terapii możliwe są zniżki.

Przyjęcia w Krakowie:

Aleksandra Tołpa
pedagog, psychoterapeuta

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 534 999 581

Przyjęcia w Krakowie:

Katarzyna Jaromi
pedagog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 534 829 201

Profilaktyka i terapia uzależnień

Profilaktyka zajmuje się ochroną osoby przed destruktywnym wpływem uzależnień oraz motywowaniem uzależnionego do udziału w procesie leczenia. Terapia, natomiast, prowadzi do trzeźwości i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pomoc skierowana jest do osób:

– uzależnionych od substancji chemicznych,
– dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi m.in. hazardem, zakupoholizmem, pornografią,
– cierpiących z powodu uzależnienia osób bliskich,
– szukających wsparcia w rozwiązywaniu problemów z w relacji z osobą uzależnioną.

Ta forma pomocy jest odpłatna. Uzyskane środki Fundacja Brat Słońce przeznacza na bieżącą działalność psychoterapeutyczną i jej dalszy rozwój. Ze względu na finansową sytuację pacjentów w toku terapii możliwe są zniżki.

Przyjęcia w Krakowie:

Katarzyna Jaromi
pedagog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 534 829 201

Roman Solecki
pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom. 691 336 840