Wolontariat dla Kresów

Działalność > Kresy > Wolontariat dla Kresów

Wolontariat dla Kresów

Od 2012 roku Fundacja w ramach akcji „Wolontariat dla Kresów” organizuje wyjazdy grupy młodych osób zainteresowanych dawnymi Kresami Wschodnimi. Od 2015 r. wolontariusze porządkują polskie nagrobki na cmentarzu w Bołszowcach.

Na cmentarzu w Bołszowcach znajduje się m.in. pomnik Ezechiela Berzewiczego, oficera polskiego Jazdy Wołyńskiej, uczestnika niepodległościowego zrywu narodowościowego w Królestwie Polskim w 1831 r.

Pomnik został w 2017 odrestaurowany z pomocą środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto każdego roku wolontariusze pomagają w organizacji Franciszkańskich Spotkań Młodych: przygotowują dekoracje, sprzątają obiekt przed przybyciem pielgrzymów, rozlokowują ich i wydają im posiłki. Pierwsze FSM odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej w 2002 roku.


Zapraszamy do udziału w Wolontariacie dla Kresów 2018

Zachęcamy do śledzenia fanpage’a akcji oraz do zapoznania się z relacją z Wolontariatu dla Kresów 2017


Od roku 2015 przedstawiciele Fundacji biorą również udział w uroczystościach rocznicowych na polskim cmentarzu wojennym w Dytiatynie, odległym od Bołszowiec o 17 km. Pochowani są tam żołnierze, którzy 16 września 1920 roku stoczyli bitwę z dużo liczebniejszą armią bolszewicką. Bitwa ta miała kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Za swój bohaterski czyn polscy żołnierze zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari. Sama bitwa jest upamiętniona na jednej z płyt na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.