Akcja Cuda pod dachem- dziękujemy!

Akcja Cuda pod dachem- dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają akcję Cuda pod dachem. Do tej pory łącznie zebraliśmy 333 544,63 zł.
Akcja organizowana przez naszą Fundację rozpoczęła się w 2016 roku, jej celem jest zebranie 500 000 złotych na renowację dachu franciszkańskiego kompleksu klasztornego w Chęcinach.


Dzięki wsparciu naszych Darczyńców w zeszłym roku udało się pomalować wnętrze i wyremontować dach nad nawą główną zabytkowego kościoła służącego Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” w Chęcinach. W 2019 r. planowana jest dalsza wymiana dachu oraz rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych. Dzięki termomodernizacji zmniejszą się koszty, a zwiększy efektywność ogrzewania budynków.

Dzielimy się także radością, jaką jest zakończenie terapii przez jednego z pacjentów. Mateusz, bo o nim mowa, przez 14 miesięcy walczył o swoje zdrowie i wolność od uzależnienia. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na stronie ośrodka: www.terapia.franciszkanie.pl.

Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy z 1% podatku, grupa 20 dzieci korzystających ze świetlicy „Promyk” w Chęcinach prowadzonej przez franciszkanów, wyjechała na wypoczynek do Kalwarii Pacławskiej.

Bez pomocy naszych Darczyńców przeprowadzenie tak wielu inwestycji nie byłoby możliwe. Bardzo dziękujemy za każdy gest życzliwości i prosimy o dalszą pomoc. Będziemy wdzięczni za zainteresowanie w 2019 r. kampanią Cuda pod dachem swoich znajomych i bliskich. Ufamy, że  rok 2019 będzie kolejnym rokiem „cudów pod dachem” w Chęcinach.
Zapewniamy o modlitwie z naszej strony w intencji Darczyńców.
Pełną listę Darczyńców publikujemy na https://cudapoddachem.pl/darczyncy/.


Informacje o projekcie oraz listę Darczyńców można znaleźć na stronie www.cudapoddachem.pl oraz facebook.com/cudapoddachem/

Darowizny można przekazać na konto banku BNP Paribas Bank Polska S.A. 21 1600 1013 1849 4935 4000 0003

Tytułem: Darowizna – Cuda pod Dachem

lub płatnością elektroniczną poprzez stronę: www.cudapoddachem.pl

Istnieje również możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz franciszkanów z Chęcin i ich podopiecznych.

Aby to zrobić należy w deklaracji PIT wpisać: KRS 0000397954, cel szczegółowy: Chęciny 3

Serdecznie dziękujemy!