Bołszowce 2014: Radość Ewangelii

Bołszowce 2014: Radość Ewangelii

Na tegoroczne Spotkanie Młodych w Bołszowcach (Ukraina) pojechało z Polski m.in. 13 młodych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za oprawę artystyczną, za porządki, oraz w części za organizację tego wydarzenia. W tym roku do bołszowieckiego Sanktuarium dotarliśmy 9 lipca w godzinach popołudniowych. Następnego dnia rozpoczęła się praca mająca na celu przygotowanie miejsc noclegowych dla pielgrzymów i opiekunów. Grupa artystyczna i porządkowa zajmowały się sprzątaniem i dekoracją świątyni.

Po dwóch dniach przygotowań, w sobotę 12.07 po południu zaczęli przybywać pielgrzymi. Spotkanie Młodych rozpoczęło się Mszą odpustową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej pod przewodnictwem ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego.

Podczas homilii Arcybiskup mówił o konieczności podtrzymywania relacji z Matką Bożą, której doskonałym przykładem jest św. Jan Paweł II. W procesji z darami wniesiono obraz naszego świętego rodaka błogosławionego Jakuba Strzemię – biskupa halickiego z XiVw.

Msza św. zakończyła się procesją po bołszowieckim rynku i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Po uroczystościach odpustowych rozpoczęło się Spotkanie Młodych, którego hasłem było ‘’Radość Ewangelii’’ a cytatem przewodnim fragment z listu św. Pawła do Galatów “Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Liczba zarejestrowanej młodzieży wyniosła 305 osób.

Każdy dzień rozpoczynał się jutrznią, kolejnymi punktami programu były: pantomima, konferencja, świadectwa i Msza Święta.

Pierwszą konferencję wygłosił o. Edward Kawa OFMConv mówiąc o potrzebie zmierzenia się ze swoim grzechem i o przygotowaniu się do sakramentu pokuty. Z kolei o. Mikołaj Łuczok OP zwrócił uwagę na to co jest istotą przebaczenia, wskazywał na to, że przebaczając wyzwalamy w sobie nieograniczone pokłady miłości.

Aby wybaczyć, potrzeba modlitwy, jest ona niezbędna w życiu, każdy może się modlić na swój sposób, ale jak słusznie zauważył o. Mikołaj – modlitwa jest lepsza niż całe „kung-fu” tego świata.

Po konferencjach był czas na spotkanie w grupach, na których uczestnicy rozmawiali na tematy wiary, dzielili się swoim doświadczeniem życiowym i dawali świadectwa.

W czasie Spotkania Młodych konferencje wygłosili także: Lidia Moskal (liderka jednej z lwowskich wspólnot) oraz Mykoła (lider wspólnoty Żywa Woda).

Ostatnim akcentem Spotkania była uroczysta Eucharystia odprawiona w nocy z 15 na 16 lipca zakończona całonocną Adoracją Najświętszego Sakramentu.

W środę rano uczestnicy po porannej modlitwie i wspólnym zdjęciu udali się w drogę powrotną do Lwowa, Śniatynia i Tarnopola.

W Bołszowcach pozostali jeszcze wolontariusze Fundacji Brat Słońce, aby pomóc w pracach porządkowych.

Dwa ostatnie dni pobytu na Ukrainie wolontariusze spędzili we Lwowie, w którym odwiedzili Generalny Konsulat RP.
Magdalena Radosz