Wolontariat dla Kresów 2017

Działalność > Wolontariat > Wolontariat dla Kresów 2017

Fundacja Brat Słońce zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Wolontariat dla Kresów 2017”, którego celem jest uprzątnięcie zniszczonego i nieczynnego cmentarza polskiego oraz pomoc organizacyjna i uczestnictwo we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach.

Wolontariat w Bołszowcach odbędzie się w dniach od 2 do 15 lipca 2017 r.

Zakres zadań dla wolontariuszy:

 

Zakres zadań związany z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza, gdzie spoczywają doczesne szczątki osób, również szczególnie zasłużonych dla Polski, obejmuje:

 • usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw,
 • czyszczenie nagrobków,
 • weryfikacja ewidencji nagrobków,
 • opracowanie dokładnej mapy cmentarza,
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac,
 • przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach).

 

Zakres zadań związanych z Franciszkańskim Spotkaniem Młodych:

 • prace porządkowe na terenie kościoła i domu pielgrzyma,
 • przygotowanie dekoracji,
 • uczestnictwo w zajęciach i nabożeństwach,
 • praca w grupach: uczestnictwo i przewodniczenie (animacja).

 

Jest to czas pełen radości, życzliwości, poznawania ciekawych ludzi oraz niezapomnianych przeżyć duchowych.
Harmonogram projektu zakłada:

1. Dwudniowe spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone ze szkoleniem przygotowującym do wyjazdu (czerwiec 2017 r.).

2. Wyjazd na Ukrainę (2-15 lipca 2017 r.)

 • 2.07– wyjazd z Krakowa i przyjazd do Bołszowiec
 • 3-7.07 – praca w grupach zadaniowych
 • 8-12.07 – udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych
 • 13-14.07 – zwiedzanie (Stanisławów, Lwów, miejsca wspólnie wybrane)
 • 15.07 – powrót do Krakowa

 

KTO MOŻE WYJECHAĆ? (Rekrutacja)

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport. Szczególnie zachęcamy młodzież, studentów, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reporterstwo, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia).

W projekcie mogą wziąć osoby z całej Polski.

 

Wymagania:

 • wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,
 • gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej
 • własne ubranie robocze,
 • otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją,
 • wpisowe 60 zł

Etapy rekrutacji:

 • kontakt z biurem Fundacji,
 • wypełnienie i odesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego,
 • analiza i weryfikacja kwestionariuszy zgłoszeniowych,
 • wybór kandydatów i stworzenie listy rezerwowej,
 • poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji,
 • podpisanie porozumień wolontariackich,
 • szkolenie przygotowujące do wyjazdu dla wolontariuszy.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

Partner Projektu:
Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach

KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

e-mail: sekretariat@ofmconv.nazwa.pl/fundacja_new
temat maila: Wolontariat dla Kresów

ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

tel. 12 42 86 118, kom. 605 252 270,

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2017 r.

 

O wcześniejszych edycjach projektu można dowiedzieć się na stronach Fundacji:

www.ofmconv.nazwa.pl/fundacja_new, fb, YouTube