Elementor #11014

Podaruj 1%

Możesz wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1% podatku.
Środki zostaną przeznaczone na:
– formację dzieci i młodzieży
– wolontariat
– pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach
– misje, edukację i naukę
– kulturę i ratowanie zabytków
– profilaktykę i terapię uzależnień
– inną działalność statutową fundacji

Jak przekazać 1%?

W formularzu PIT należy wpisać:


Numer KRS: 0000397954


Informacje o zmianach w sposobie rozliczenia podatku za rok 2018.