Fundacja Dzieła Kolpinga

Fundacja Dzieła Kolpinga

Od maja 2013 roku nasza fundacja ma przyjemność uczestniczyć w projekcie „Myśl Solidarnie – Działaj Lokalnie” realizowanym przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w 2013 roku, a jego celem jest szerzenie wiarygodnej wiedzy z zakresu edukacji globalnej wśród organizacji pozarządowych pragnących w przyszłości zajmować się tym tematem.

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach, a także brali udział w wizycie studyjnej w Essen w Niemczech. Celem wizyty było zapoznanie się z wypracowanymi metodami wsparcia krajów globalnego południa i dystrybucji towarów pochodzących ze sprawiedliwego handlu.

Edukacja globalna jest stosunkowo nowym pojęciem. Jedna z definicji podaje, że jest to: „część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres poprzez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”. Wśród tematów edukacji globalnej znajdziemy: wielokulturowość, tożsamość kulturowa i różnorodność, prawa człowieka, rasizm, konflikty, migracje, ubóstwo, dostęp do edukacji, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, sprawiedliwy handel i ogólnie sprawiedliwość w kontekście globalnym i wiele innych.