Kalwaria Pacławska

KALWARIA PACŁAWSKA

 

Kalwaryjski Ośrodek Pomocy o. Wenantego Katarzyńca przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej 40, świadczy nieodpłatną pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

 

W Ośrodku można uzyskać pomoc:

 

Duchową

Rozmowa z kapłanem, spowiedź, towarzyszenie i rozeznawanie duchowe, modlitwa wstawiennicza, przysięga abstynencji.

 

Psychologa i pedagoga

Wsparcie rodziców dzieci autystycznych, pomoc w sytuacjach kryzysowych (uzależnienia, przemoc domowa), pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem i lękiem zaistniałym w wyniku pandemii, wsparcie pedagoga specjalnego, socjoterapeuty i psychoterapeuty, pomoc osobom z niepełnosprawnością.

 

Doradcy życia rodzinnego i mediatora

Pomoc w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, wsparcie w problemach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich, wsparcie osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

 

Terapeuty uzależnień

Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

 

Poradnictwa prawnego

Konsultacje prawne, informacje dot. form pomocy społecznej.

Pomoc można uzyskać kontaktując się od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-18.00, niedzielę od godz. 9.00-17.00;

pod nr tel. +48 500 561 301 lub e-mail  pomoc@kalwariapaclawska.pl

 

Informacje o dyżurach poszczególnych specjalistów dostępne są na stronie https://pomoc.kalwariapaclawska.pl/ lub https://www.facebook.com/WENANTYPOMAGA/

 

Pomoc w Ośrodku świadczona jest głównie przez specjalistów wolontariuszy.