Kalwaria Pacławska

KALWARIA PACŁAWSKA

 

Kalwaryjski Ośrodek Pomocy o. Wenantego Katarzyńca przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej 40, świadczy nieodpłatną pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 

W Ośrodku można uzyskać pomoc:

 

Duchową

Rozmowa z kapłanem, spowiedź, towarzyszenie i rozeznawanie duchowe, modlitwa wstawiennicza, przysięga abstynencji.

 

Psychologa i pedagoga

Wsparcie rodziców dzieci autystycznych, pomoc w sytuacjach kryzysowych (uzależnienia, przemoc domowa), pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem i lękiem zaistniałym w wyniku pandemii, wsparcie pedagoga specjalnego, socjoterapeuty i psychoterapeuty, pomoc osobom z niepełnosprawnością.

 

Doradcy życia rodzinnego i mediatora

Pomoc w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, wsparcie w problemach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich, wsparcie osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

 

Terapeuty uzależnień

Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

 

Poradnictwa prawnego

Konsultacje prawne, informacje dot. form pomocy społecznej.

 

 

Obecnie w Kalwaryjskim Ośrodku Pomocy porad udziela 15 specjalistów:

 • Aneta Mróz-Kuźniak

(doradca życia rodzinnego, mediator rodzinny, socjoterapeuta)

 • Dorota Winiarz

(pedagog, resocjalizator, doradca życia rodzinnego)

 • Agnieszka Łach

(pedagog specjalny, resocjalizator, praca z dziećmi autystycznymi, trener TUS)

 • Małgorzata Sztolf

(prawnik, obrońca węzła małżeńskiego (notariusz w Sądzie Biskupim, stowarzyszenie Civitas Regia w Przemyślu))

 • Aleksandra Tołpa

(psychoterapeuta, mediator, resocjalizator)

 • Ewa Radyk

(prawnik, adwokat kościelny)

 • Stanisław Radyk

(prawnik)

 • Łukasz Kowalczyk

(terapeuta uzależnień)

 • Stefan Staniewicz

(psycholog)

 • Arkadiusz Szałankiewicz

(oddłużenia, antywindykator)

 • Szymon Milczanowski

(oddłużenia, antywindykator)

 • Katarzyna Jaromi

(psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, pedagog)

 • Iwona Marek

(logopeda, neurologopeda, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog; TUS; terapia ręki)

 • O. Adam Dudek

(spowiednik, porady duchowe, modlitwa wstawiennicza)

 • o. Aleksander Paprzycki

(spowiednik, porady duchowe, księga abstynencji, terapeuta uzależnień, socjoterapeuta)

 • o. Piotr Wojnowski

(egzorcysta, porady duchowe)

 

Pomoc można uzyskać kontaktując się od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-18.00, niedzielę od godz. 9.00-17.00;

pod nr tel. +48 500 561 301 lub e-mail  pomoc@kalwariapaclawska.pl

 

Informacje o dyżurach poszczególnych specjalistów dostępne są na stronie https://pomoc.kalwariapaclawska.pl/ lub https://www.facebook.com/WENANTYPOMAGA/

 

Pomoc w Ośrodku świadczona jest głównie przez specjalistów wolontariuszy.