Kluby integracyjne dla uchodźców z Ukrainy

W ramach realizacji tego projektu Fundacja Brat Słońce będzie prowadzić 2 punkty integracyjne dla uchodźców z Ukrainy (w Krakowie i Harmężach). W ramach prowadzenia Klubów zostanie zagwarantowana dla odbiorców następująca działalność:

1. Opieka świetlicowa dla dzieci – opieka będzie obejmowała co najmniej 4-5 godzin dziennie. Dzieci będą pod opieką wykwalifikowanych opiekunek, które zapewnią im możliwość zabawy, nauki rozwijania własnych zainteresowań. Sprawowanie opieki nad dziećmi po zakończeniu zajęć szkolnych pozwoli rodzicom na aktywność zawodową oraz samodoskonalenie. Poza tym dzieci w świetlicach będą zapoznawane z kulturą polską co pozwoli im łatwiej zasymilować się z rówieśnikami i funkcjonować w naszym kraju.

2. Zajęcia warsztatowe dla dorosłych – będą to warsztaty pozwalające na zdobycie kompetencji umożliwiających zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na odnalezienie się na rynku pracy (np. kursy manicure, kosmetyczne, krawieckie, wykonywania robótek ręcznych, rękodzieła) ale też samodoskonalące (np. z komunikacji międzyludzkiej, zarządzania czasem, identyfikacji własnego potencjału) oraz służące relaksowi (np. warsztaty artystyczne, hobbystyczne)

3. Spotkania z doradcą integracyjnym – udzielanie konsultacji dot. spraw urzędowych (szkoła, ZUS, bank, przychodnia zdrowia).

4. Opieka psychoterapeutyczna – w ramach zadania zostaną utworzone terapeutyczne grupy wsparcia dla osób potrzebujących tego typu pomocy. Będą one służyły nie tylko pozbyciu się traumy wywołanej wojną i koniecznością porzucenia domów, ale również będą oferowały pomoc w przypadku problemów z radzeniem sobie w nowej rzeczywistości w Polsce, np. ze znalezieniem pracy, nawiązaniem kontaktów międzyludzkich etc

 

Warsztaty muzyczne dla dzieci

Warsztaty Edukacyjne dla dzieci

w ramach prowadzenia klubu odbyło się 60 godzin warsztatów edukacyjnych dla dzieci. W programie było m.in.: nauczanie języka polskiego, recytacja wierszy, zajęcia plastyczne i rysunkowe.

Kursy z wykonania makijażu profesjonalnego

Świetlica dla dzieci

Kursy manicure i pedicure oraz kurs komputerowy - 2023 rok

Czasowo zawieszamy rekrutację do udziału w szkoleniu z stylizacji brwi i rzęs

Szanowni Państwo

W związku z ogromną ilością zgłoszeń zawieszamy rekrutację do udziału w szkoleniu z stylizacji brwi i rzęs w ramach projektu “Kluby integracyjne dla uchodźców z Ukrainy” prowadzony przez naszą Fundację.

Prosimy o nie nadsyłanie wiadomości do rejestracji na kurs do czasu opublikowania informacji o wznowieniu naboru.


Шановні Пані та Панове!

У зв'язку з великою кількістю заявок ми призупиняємо набір для участі в курсі з моделювання брів і вій, в рамках проекту «Інтеграційні клуби для біженців з України», який проводить наш Фонд.

Просимо не надсилати повідомлення для реєстрації на курс до часу публікації інформації про відновлення набору.

Szkolenia w 2023 roku w Klubie integracyjnym dla uchodźców w Krakowie

Zapisy na kursy w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy zapisy na szkolenia w 2023 roku w Klubie integracyjnym dla uchodźców z Ukrainy w Krakowie.

Obecnie szkolenia będą realizowane w zakresie:

- laminacja brwi i rzęs

- język polski

 

Zapisy na szkolenia skierowane są wyłącznie do nowych uczestników, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kursów w ramach projektu „Kluby integracyjne dla uchodźców z Ukrainy” oraz posiadają aktualny status UKR.

*Każdy uczestnik ma prawo wyboru jednego kursu

Rozpoczynamy także zapisy na konsultacje z poradnictwa psychoterapeutycznego.

Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  e-mail: porady.krakow@bratslonce.pl

Rozpoczynamy również zapisy na kursy w Klubie integracyjnym w Harmężach  (gmina Oświęcim). Obecnie szkolenia będą realizowane w zakresie:

- stylizacja brwi i rzęs

Zapisy na szkolenia skierowane są wyłącznie do nowych uczestników, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kursów w ramach projektu „Kluby integracyjne dla uchodźców z Ukrainy” oraz posiadają aktualny status UKR.

*Każdy uczestnik ma prawo wyboru jednego kursu

Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  e-mail: porady.harmeze@bratslonce.pl

*o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


Повідомляємо, що ми розпочинаємо реєстрацію на курси у 2023 році в Інтеграційному Клубі для біженців з України у Кракові.

Навчання буде проводитись за напрямками:

- ламінування брів та вій;

- польська мова

Реєстрація на курси адресована лише новим учасникам, які ще не приймали участь в курсах в проекті «Інтеграційні клуби для біженців з України» та мають актуальний статус UKR.

*Кожен учасник має право обрати один курс

Також розпочинаємо запис на психотерапевтичні консультації.

Ми приймаємо всі заявки лише електронною поштою за такою адресою: porady.krakow@bratslonce.pl

Також розпочинаємо реєстрацію на курси в Інтеграційному Клубі для біженців з України в Харменже (ґміна Освенцим). Навчання буде проводитись за напрямком:

- стилізація брів та вій

Реєстрація на курс адресована лише новим учасникам, які ще не приймали участь в курсах в проекті «Інтеграційні клуби для біженців з України» та мають актуальний статус UKR.

Ми приймаємо всі заявки лише електронною поштою за такою електронною адресою: porady.harmeze@bratslonce.pl

*Прийом здійснюється на підставі черговості надходження заявок

Spotkania z uchodźcami w Klubach Integracyjnych

Rozpoczęcie warsztatów zawodowych dla uchodźców z Ukrainy w Krakowie i Hermężach

Pierwsze certyfikaty ukończenia kursów zostały rozdane

Kursy makijażu

Kurs stylizacji brwi i rzęs

Kurs kulinarny

Kursy florystyczne

Świetlica dla dzieci w Harmężach

Kursy Fryzjerskie

Zapisy na kursy

Zakończono zapisy na kursy dla uchodźców z Ukrainy, które organizuje Fundacja Brat Słońce