Kluby integracyjne dla uchodźców z Ukrainy

W ramach realizacji tego projektu Fundacja Brat Słońce będzie prowadzić 2 punkty integracyjne dla uchodźców z Ukrainy (w Krakowie i Harmężach). W ramach prowadzenia Klubów zostanie zagwarantowana dla odbiorców następująca działalność:

1. Opieka świetlicowa dla dzieci – opieka będzie obejmowała co najmniej 4-5 godzin dziennie. Dzieci będą pod opieką wykwalifikowanych opiekunek, które zapewnią im możliwość zabawy, nauki rozwijania własnych zainteresowań. Sprawowanie opieki nad dziećmi po zakończeniu zajęć szkolnych pozwoli rodzicom na aktywność zawodową oraz samodoskonalenie. Poza tym dzieci w świetlicach będą zapoznawane z kulturą polską co pozwoli im łatwiej zasymilować się z rówieśnikami i funkcjonować w naszym kraju.

2. Zajęcia warsztatowe dla dorosłych – będą to warsztaty pozwalające na zdobycie kompetencji umożliwiających zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na odnalezienie się na rynku pracy (np. kursy manicure, kosmetyczne, krawieckie, wykonywania robótek ręcznych, rękodzieła) ale też samodoskonalące (np. z komunikacji międzyludzkiej, zarządzania czasem, identyfikacji własnego potencjału) oraz służące relaksowi (np. warsztaty artystyczne, hobbystyczne)

3. Opieka asystenta integracyjnego – osoba ta będzie pomagała w załatwianiu uchodźcom spraw w urzędach, szkołach, poszukiwaniu pracy, zakwaterowania etc.

4. Opieka psychoterapeutyczna – w ramach zadania zostaną utworzone terapeutyczne grupy wsparcia dla osób potrzebujących tego typu pomocy. Będą one służyły nie tylko pozbyciu się traumy wywołanej wojną i koniecznością porzucenia domów, ale również będą oferowały pomoc w przypadku problemów z radzeniem sobie w nowej rzeczywistości w Polsce, np. ze znalezieniem pracy, nawiązaniem kontaktów międzyludzkich etc

 

 

Spotkania z uchodźcami w Klubach Integracyjnych

 

Rozpoczęcie warsztatów zawodowych dla uchodźców z Ukrainy w Krakowie i Hermężach

Pierwsze certyfikaty ukończenia kursów zostały rozdane

Kursy makijażu

Kurs stylizacji brwi i rzęs

Kurs kulinarny

Kursy florystyczne

Świetlica dla dzieci w Harmężach

Kursy Fryzjerskie

Zapisy na kursy

Zakończono zapisy na kursy dla uchodźców z Ukrainy, które organizuje Fundacja Brat Słońce