Koordynacja wolontariatu na rzecz Ukrainy

Projekt – Koordynacja wolontariatu na rzecz Ukrainy w Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych

Dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. małego grantu nasza fundacja zrealizowała projekt pn. Koordynacja wolontariatu na rzecz Ukrainy w Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych,  w ramach którego utworzyliśmy Punkt Koordynacji Wolontariatu dla Małopolski. Dzięki temu wsparciu mogliśmy skoordynować wysiłki pomocowe na rzecz Ukrainy prowadzone w całej Prowincji. Pozwoliło na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz bardziej wydajne rozwijanie działalności pomocowej Fundacji. W ramach pomocy Ukrainie koordynowaliśmy m.in. wysyłki darów na Ukrainę do klasztorów naszej Prowincji w tym kraju (Maćkowce, Bołszowce, Boryspol, Lwów i Kremeńczuk), zapewnienie schronienia i  zabezpieczenie codziennych potrzeb uchodźców, którzy znaleźli schronienie w klasztorze w Harmężach (na stałe mieszka tam od 50 – 90 osób – uchodźców z Ukrainy), organizację zajęć z języka polskiego raz organizację pikniku integracyjnego dla Uchodźców w Harmężach, Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tych działaniach swoją pracą lub finansowo.