Labyrinths - Wesprzyj

Wybierz kwotę darowiznyImię:                *
Nazwisko:       *
Miejscowość:  *
E-mail:             *
Kwota:             *

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Brat Słońce dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny oraz publikacji danych podanych przez Darczyńcę, takich jak: imię, miejscowość oraz wpłacona kwota na niniejszej stronie www, a także w celach kontaktu i promocji jej działalności statutowej poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie. Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane.


WESPRZYJ

Twoja pomoc jest istotnym wkładem w naszą misję! 

Dzięki twojemu wsparciu możemy ocalić artystyczną wypowiedź Świadka od zapomnienia, a także już teraz szukać rozwiązań konfliktów, propagować pokój i pojednanie między ludźmi bez względu na pochodzenie, religię czy kulturę w duchu św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Kolbego, męczennika Auschwitz.

Zbiórkę dla Centrum św. Maksymiliana

prowadzi Fundacja Brat Słońce

Bank Paribas: 10 1600 1013 1849 4935 4000 0007

Tytuł przelewu: Darowizna – Labirynty


Pobierz druk wpłaty


Dane do wpłat zagranicznych:

BIC / SWIFT: PPABPLP

IBAN: PL10 1600 1013 1849 4935 4000 0007