Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest corocznie 5 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 r. Jest podziękowaniem za pracę wolontariuszy na całym świecie –  za ich czas, trud, otwarte serce na drugiego i pomoc na rzecz rozwoju  społecznego.

 

Fundacja Brat Słońce w szczególny sposób dziękuję swoim Wolontariuszom. Dziękujemy za obecność, za pomoc, za wsparcie, za entuzjazm i chęć działania. To dzięki Wam możemy realizować nasze akcje Klisze pamięci, Cuda pod Dachem, Wolontariat dla Kresów i wiele innych.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na Dzień wolontariusza do Fundacji Brat Słońce!

Dzień Wolontariusza w Fundacji Brat Słońce – 5 grudnia 2018 , 17:00-20:00


  • 17:00 Rozpoczęcie, plotki z ostatniego czasu, przygotowanie agapy i Mszy św.
  • 18:00 Msza św. w kaplicy klasztornej
  • 18:45 Agapa i radosne spotkanie organizacyjne – z muzyką i śpiewem
  • Miejsce spotkania:
    Fundacja Brat Słońce
    ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
    31-539 Kraków