Nowy Psychoterapeuta

Nowy Psychoterapeuta

Przedstawiamy nowego psychoterapeutę w naszym Gabinecie Psychoterapii.

o. Tomasz Trawiński – franciszkanin, w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie oraz ukończył wyższe seminarium duchowne w Krakowie z tytułem magistra teologii. Od 2012 r. duszpasterz osób uzależnionych w Franciszkańskim Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Ukończył Szkołę Wychowawców w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a od 2018 r. doskonali swoje kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W dziedzinie psychoterapii najbardziej interesuje się nurtem humanistyczno-egzystencjalym. Witamy w naszym zespole!

O. Tomasz będzie przyjmował w Gabinecie Psychoterapii w Chęcinach k.Kielc, ul. Franciszkańska 10.