Opieka nad Cmentarzem Wojennym w Dytiatynie - 2022

Opieka nad Cmentarzem Wojennym w Dytiatynie – 2022

Celem projektu jest całoroczna opieka nad ważnym Miejscem Pamięci jakim jest Cmentarz Wojenny w Dytiatynie (Ukraina, obwód iwano-frankiwski). W ramach realizacji tradycyjnie zorganizowane zostaną 102 obchody upamiętniające Bitwę pod Dytiatynem.

 

 

Początek wiosny w Dytiatynie

Koniec lutego okazał się dla całej Ukrainy rozpoczęciem bardzo trudnego czasu. Wszyscy śledzimy na bieżąco doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Mimo bardzo trudnej sytuacji Ojcowie Franciszkanie cały czas opiekują się swoimi Parafiami, Klasztorami oraz wszystkimi potrzebującymi na Ukrainie. Nie zrezygnowaliśmy także z troski o nasze Polskie Dziedzictwo Kulturowe. Cały czas kontynuujemy kresowy projekt opieki nad Cmentarzem Wojennym w Dytiatynie. A oto kilka marcowych zdjęć z Dytiatyna.

Lato w Dytiatynie

Pełnia lata na Cmenatrzu w Dytiatynie. Prace cały czas trwają, powoli szykujemy też przygotowania do obchodów rocznicowych Bitwy pod Dytiatynem.

 

 

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.