ORIENT-uj się! Wolontariat dla Kresów

ORIENT-uj się! Wolontariat dla Kresów

Franciszkańska Fundacja Brat Słońce organizuje w tym roku po raz kolejny wyjazd na Franciszkańskie Spotkanie Młodych do Bołszowiec na Ukrainie. Odbywa się ono w terminie 13-17.07.2013 r.

W związku z dofinansowaniem z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu: „ORIENT-uj się. Wolontariat dla Kresów” rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 26.05.2013.

Program projektu:
czerwiec – weekendowe szkolenie w Krakowie:
podstawy wolontariatu (2 godz.)
podstawy bhp (2 godz.)
podstawy języka ukraińskiego (12 godz.)
dziedzictwo kresowe (4 godz.).
lipiec – wyjazd do Stanisławowa i na Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Bołszowcach (7 – 19.07.2013 r.)
sierpień/wrzesień – przygotowanie wydania „KRESOWNIKA” czyli przewodnika po Kresach na Ukrainie dla młodych ludzi
październik – nieopłatne kursy w Krakowie (zakończone uzyskaniem zaświadczeń o ich odbyciu):
pierwszej pomocy
kierowników wycieczek szkolnych
wychowawców kolonijnych
5.10.2013 r. pomoc wolontariuszy przy organizacji Dnia Świętego Franciszka
listopad – spotkanie z Kresowiakami/Bołszowiakami i ich rodzinami

Czekamy na odważnych wolontariuszy (wiek 18-35 lat).

Ankieta dla kandydatów znajduje się pod adresem: www.tnij.org/vodi

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 26.05.2013 r. Ankieta jest wstępnym etapem rekrutacji.

Fundacja pokrywa wszystkie koszty przejazdu i pobytu wolontariuszy na terenie Ukrainy.

Jesteśmy również gotowi pomóc w organizacji wyjazdu dla zwykłych uczestników spotkania. Koszt Spotkania to 5 Euro + koszty dojazdu i prowiantu.

Do przekroczenia granicy z Ukrainą konieczny jest aktualny paszport. Obowiązek wizowy nie dotyczy obywateli Polski.

Serdecznie zapraszamy. Jeśli możecie to roześlijcie tę informację swoim znajomym i przyjaciołom.

Informacje szczegółowe dostępne w Biurze Fundacji od poniedziałku do piątku od 8-16 pod numerem telefonu:
+48 12 423 18 98
+48 605 252 270

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich