Orientuj się!

Działalność > Kultura > Orientuj się!

Od początku istnienia fundacja działa na polu promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury oraz działalności na rzecz pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego. Dlatego postanowiliśmy zorganizować program wolontariatu na rzecz dziedzictwa kresowego.

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działalność kulturalno-historyczną. Chcieliśmy zainteresować polską młodzież historią i kulturą dawnych polskich ziem wschodnich (Kresów). Ze smutkiem obserwujemy, że niewiele już pozostało osób żyjących, od których młodzi ludzie mogliby usłyszeć żywą relację z tamtych czasów.

Naszą intencją było przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat dziedzictwa kulturowego. Chcieliśmy aby uczestnicy poznali także zasady organizacji pracy wolontariuszy oraz reguły przygotowywania wyjazdów zagranicznych, aby nabyli umiejętności niezbędne do samodzielnego organizowania w przyszłości podobnych wyjazdów. Pragnęliśmy także aby uczestnicy mogli zobaczyć zabytki kresowe oraz mieli możliwość zaangażowania się i pracy jako wolontariusze podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych organizowanego na terenie Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach na Ukrainie.

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich udało się nam zrealizować wszystkie postawione sobie cele. Nasze przedsięwzięcie zostało wzbogacone o pakiet szkoleń dla wolontariuszy, a także o produkcję filmu i publikację.

Projekt opierał się na wolontariacie 23 osób. W pierwszych miesiącach zorganizowaliśmy szkolenie dla wolontariuszy w zakresie: zasad wolontariatu i bezpieczeństwa pracy wolontariusza, podstaw języka ukraińskiego oraz historii i kultury kresowej. Tego typu przygotowanie miało za zadanie ułatwić wolontariuszom wykonanie postawionych przed nimi wyzwań. W lipcu 2013 roku grupa młodzieży udała się na Ukrainę, aby na własne oczy zobaczyć to, o czym uczyła się podczas szkoleń oraz w praktyce wykorzystać nowe umiejętności. Wolontariusze mieli możliwość zwiedzenia dawnych polskich miast, m.in. zorganizowali grę historyczną po Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie). Najistotniejszym elementem podróży była jednak praca w Centrum Pojednania i Pokoju w Bołszowcach i pomoc przy zorganizowaniu Franciszkańskiego Spotkania Młodych. Pod koniec trwania projektu wolontariusze uczestniczyli w kursach wychowawcy kolonijnego, kierownika wycieczek szkolnych i pierwszej pomocy.

Czas trwania projektu to był wyjątkowy czas zarówno dla całego zespołu fundacji jak i wolontariuszy.