Partnerzy 1%

Partnerzy 1%

Lista Partnerów, z którymi nawiązaliśmy współpracę:

Seminarium Duchowne Franciszkanów
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: WSD Franciszkanów
1% zostanie przeznaczony na: edukację i pomoc studentom.
www.franciszkanska4.pl

Franciszkanie Kalwaria Pacławska
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Kalwaria 2
1% zostanie przeznaczony na: zabytkowe Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej.
www.kalwariapaclawska.pl

Franciszkanie Chęciny
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Chęciny 3
1% zostanie przeznaczony na: leczenie uzależnionych od narkotyków i alkoholu, remont popadającego w ruinę klasztoru, wyjście na prostą drogę wielu pogubionym osobom.
www.terapia.franciszkanie.pl

Franciszkanie Gołonóg
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Gołonóg 4
1% zostanie przeznaczony na: odnowienie elewacji kościoła.
www.dabrowa.franciszkanie.pl

Franciszkanie Głogówek
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Głogówek 5
1% zostanie przeznaczony na:  akcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży, ratowanie zabytków w Klasztorze i Sanktuarium.
www.glogowek.franciszkanie.pl

Franciszkanie Głowienka
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Głowienka 6
1% zostanie przeznaczony na: dzieła charytatywne.
www.glowienka.franciszkanie.pl

Franciszkanie Harmęże
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Centrum św. Maksymiliana 7
1% zostanie przeznaczony na: utrzymanie i promocja wystawy „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja, propagowanie idei św. Maksymiliana Kolbe poprzez organizację konferencji, sympozjów i spotkań, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
www.harmeze.franciszkanie.pl

Franciszkanie Horyniec
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Horyniec 8
1% zostanie przeznaczony na: odnowienie polichromii kościoła po pożarze, pomoc charytatywną dla dzieci.
www.franciszkanie.horyniec.net

Franciszkanie Jasło
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Jasło 9
1% zostanie przeznaczony na: wsparcie świetlicy parafialnej, pomoc charytatywna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwo duszpasterskie, zorganizowanie koncertu ku czci św. Antoniego.
www.jaslo.franciszkanie.pl

Franciszkanie Kraków
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Bazylika Franciszkanów 10
1% zostanie przeznaczony na: prace remontowo-konserwatorskie.
www.franciszkanska.pl

Franciszkanie Krosno
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Krosno 11
1% zostanie przeznaczony na: parafialne dzieło charytatywne, renowacja elewacji zabytkowej Kaplicy Matki Bożej Różańcowej.
www.krosno.franciszkanie.pl

Franciszkanie Legnica
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Legnica św. Jan 12
1% zostanie przeznaczony na: odrestaurowanie Mauzoleum Piastów i świątyni, zaadaptowanie podklasztornych piwnic na centrum młodzieżowe, wsparcie świetlicy środowiskowej dla dzieci.
www.legnica.franciszkanie.pl

KLO Franciszkanów
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: KLO Franciszkanów 13
1% zostanie przeznaczony na: wsparcie szkoły i uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Franciszkanów w Legnicy.
www.klo-legnica.franciszkanie.pl

Franciszkanie Lubomierz
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Lubomierz 14
1% zostanie przeznaczony na: parafialne dzieła charytatywne, wypoczynek dzieci i młodzieży.
www.lubomierz.franciszkanie.pl

Franciszkanie Lwówek
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Lwówek 15
1% zostanie przeznaczony na: rewitalizację zabytkowego klasztoru franciszkanów, pomoc charytatywną dla dzieci.
www.lwowek.franciszkanie.pl

Franciszkanie Pieńsk
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Pieńsk 16
1% zostanie przeznaczony na: parafialne dzieła charytatywne, świetlicę dla dzieci.
www.franciszkanie-piensk.home.pl

Franciszkanie Przemyśl
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Przemyśl 17
1% zostanie przeznaczony na: renowację zabytkowego kościoła.
www.przemysl.franciszkanie.pl

Franciszkanie Rychwałd
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Rychwałd 18
1% zostanie przeznaczony na: działalność formacyjno-edukacyjną, odnowę duchową zagubionych w wierze, rozwój Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej.
www.rychwald.franciszkanie.pl

Franciszkanie Sanok
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Świetlica Sanok 19
1% zostanie przeznaczony na: pomoc charytatywną, świetlicę przyklasztorną dla dzieci.
www.franciszkanie.esanok.pl

Franciszkanie Szklarska Poręba
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Szklarska Poręba 20
1% zostanie przeznaczony na: remont zabytkowego Kościoła Bożego Ciała.
www.szklarska.franciszkanie.pl

Franciszkanie Wrocław
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Wrocław 21
1% zostanie przeznaczony na: renowację elewacji kościoła, świetlicę środowiskową dla dzieci.
www.boromeusz.franciszkanie.pl

Franciszkanie Zielona Góra
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Zielona Góra 22
1% zostanie przeznaczony na: działalność charytatywną, świetlicę terapeutyczną „Aniołkolatki”.
www.zielona.franciszkanie.pl

Misje Franciszkańskie
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Misje 23
1% zostanie przeznaczony na: tworzenie muzeum misyjnego, publikacje i materiały z krajów misyjnych.
www.misje.franciszkanie.pl

Chór Voce Angeli
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Voce Angeli 24
1% zostanie przeznaczony na: pozyskanie środków na działalność chóru, przygotowanie koncertów.
www.voceangeli.pl

Instytut Studiów Franciszkańskich
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: ISF 25
1% zostanie przeznaczony na: wsparcie finansowe dla studentów.
www.isf.edu.pl

Ruch Światło-Życie (Lubomierz)
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Ruch Światło-Życie 26
1% zostanie przeznaczony na: edukację i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
www.oaza.franciszkanie.pl

Franciszkanie Radomsko
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Radomsko 27
1% zostanie przeznaczony na: remont ołtarza Matki Bożej.
www.radomsko.franciszkanie.pl

Franciszkanie Suwałki
Numer KRS: 0000397954, cel szczegółowy: Franciszkanie Suwałki 28
1% zostanie przeznaczony na: dzieci i młodzież – świetlica; edukacja i nauka.
www.suwalki.franciszkanie-warszawa.pl