"Podróż aż po Kresy..."

"Podróż aż po Kresy..."

Zapraszamy na wystawę “Podróż aż po Kresy…”, którą można zobaczyć na krużgankach Bazyliki św. Franciszka w Krakowie na ul. Franciszkańskiej w terminie 1-15.10.2014r.

Wystawa „Podróż aż po Kresy…” to opowieść o przeżyciach młodych ludzi – wolontariuszy Fundacji Brat Słońce, którzy postanowili poznać historię i kulturę polskich Kresów i w dniach od 9 do 18 lipca 2014 roku pracowali jako wolontariusze podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Bołszowcach na Ukrainie.

Fotoreportaż opowiada historię podróży w trzech wymiarach: podróży rzeczywistej, podróży duchowej i podróży przez życie.
Każda z nich jest pełna przygód, niezapomnianych przeżyć, spotkań z ciekawymi ludźmi. Każda prowadzi do celu, a jednocześnie jest częścią – etapem w osiągnięciu celu ostatecznego, jakim jest zbawienie.

Pierwsza część fotoreportażu to podróż rzeczywista – geograficzna na Kresy. Start w Krakowie, meta w Bołszowcach na Ukrainie. Pakujemy się, długa droga. Przekraczamy granicę.  Z miejsca na miejsce. Zwiedzamy miasta, reprezentacyjne pomniki, wzniosłe budowle, historyczne miejsca, piękne kościoły. Docieramy na Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Bołszowcach. To nasz cel – spotkanie z drugim człowiekiem.

Druga cześć fotoreportażu to podróż duchowa. To przemiana, która następuje w naszych sercach. Oto pielgrzym – symbol człowieka idącego w trudzie, zmęczeniu, w prażącym słońcu albo w chłodnym deszczu. Symbol człowieka, czasem na rozdrożu, szukającego drogi do Boga. Zaczynamy od pielgrzymki. Poprzez modlitwę, śpiew, uwielbienie i adorację docieramy na Mszę Świętą – spotkanie z Bogiem. To nasz drugi cel.

Trzecia część fotoreportażu to podróż przez życie. Tę najbardziej fascynującą wycieczkę zaczynamy jako dzieci i najczęściej kończymy jako starcy. W każdym wieku swoją pracą lub zabawą, każdego dnia w każdym stanie możemy chwalić Boga, głosić Ewangelię, dawać świadectwo swojej wiary i dziękować Bogu za Syna, poprzez którego dane jest nam zbawienie. To nasz najważniejszy cel – cel każdego człowieka w jego podróży aż po kres.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich