Projekt - Maćkowce

Projekt - Maćkowce. Zakończone!

W 2019 roku Fundacja Brat Słońce zrealizowała projekt, którego celem było kompleksowe wykończenie 3 pomieszczeń w budynku Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach (obwód chmielnicki) na Ukrainie z przeznaczeniem na działalność Polaków tam mieszkających - dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Potomków dzisiejszych mieszkańców Maćkowiec należy wywodzić od masowej emigracji chłopskiej z terenów Mazowsza w XVIII wieku. Maćkowce są w przeważającej mierze zamieszkane przez ludność określającą siebie jako „Mazurzy”. Stanowią oni specyficzną grupę posiadającą świadomość historyczną opartą na pamięci o swoich polskich chłopskich korzeniach. Tożsamość Mazurów opiera się na trzech filarach: na języku będącym gwarą, rzymsko-katolickim wyznaniu oraz na pamięci o swoim chłopskim i polskim rodowodzie.

Przed realizacją projektu, z powodu braku odpowiedniego miejsca, grupy polskie (dzieci, młodzieży, dorosłych) nie mogły prowadzić swojej działalności w takim zakresie, w jakim było na to lokalne zapotrzebowanie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku pt. „Kompleksowe wykończenie trzech sal w budynku Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach na Ukrainie przeznaczonych na działalność Polaków - dzieci, młodzieży i osób dorosłych”, kompleksowo wykończono 3 sale w budynku Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach: dużą salę do nauki języka polskiego, salę muzyczną i salę dla Towarzystwa Kultury Polskiej Mazury. Stworzono tym samym miejsce do prowadzenia działalności mającej na celu wzmocnienie więzi tamtejszych Polaków z Polską, w tym z polską kulturą, historią, muzyką i tradycją. W szczególności dotyczy to działalności: Towarzystwa Kultury Polskiej Mazury, grup nauczania języka polskiego (Polska Szkółka Sobotnio-Niedzielna dla grup: dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych) oraz zespołu muzycznego Maćkowiany.

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

Wykonanie tynków ścian

Wykonanie instalacji grzewczej podłogowej

Wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej

Malowanie ścian

Położenie płytek na podłodze

 

Postępy w budowie: LISTOPAD

 

Postępy w budowie: GRUDZIEŃ

 

Postępy w budowie: GRUDZIEŃ: Zakończenie.

 

Postępy w budowie: Święta 2019