Przekaż darowiznę

Wesprzyj nas > Przekaż darowiznę

Prosimy, pomóż nam pomagać innym!

W każdym z nas jest pragnienie pomagania potrzebującym. Nie zawsze mamy możliwość uczynić to bezpośrednio, nie zawsze mamy możliwość sprawdzenia w jaki sposób nasza pomoc jest wykorzystywana.

Przekazując darowiznę na rzecz naszej Fundacji wiesz komu pomagasz.


Dane do przelewu na konto Fundacji:

Fundacja Brat Słońce
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków

BGŻ BNP Paribas: 96 1600 1013 1849 4935 4000 0011

Tytuł wpłaty:  Darowizna na cele statutowe Fundacji


Naszych Darczyńców informujemy, że Fundacja Brat Słońce realizuje swoje cele w sferze działalności pożytku publicznego i przekazane nam na rachunek bankowy darowizny można odliczyć od podatku.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć rocznie kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu Darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Wpłaty darowizny pieniężnej trafiające na rachunek bankowy obdarowanego mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym podatku (PIT 36 lub PIT 37).

Darczyńca powinien wysokość dokonanej darowizny udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny pieniężnej (dowód wpłaty na rachunek bankowy ) oraz zeznanie roczne podatkowe (PIT 36 lub PIT 37) należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Dziękujemy za każdą wpłatę!