Sprawozdania - czyli co się działo w 2015 r.

Sprawozdania - czyli co się działo w 2015 r.

W 2015 roku Fundacja Brat Słońce była inicjatorem, organizatorem i inspiratorem wielu wydarzeń.
Za nami m.in. projekt “Wolontariat dla Kresów”,warsztaty dziennikarskie, biblijne, muzyczne; wydarzenia kulturalne, ewangelizacyjne; wsparcie misji franciszkańskich i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Fundacji za rok 2015.
Można tam w pełniejszy sposób zapoznać się z działaniami Fundacji w roku ubiegłym.