Studia podyplomowe z franciszkanizmu

Studia podyplomowe z franciszkanizmu

Ucz się z nami od najlepszych! – oferta Instytutu Studiów Franciszkańskich

Do wtorku 30 września 2014 trwa nabór na drugi cykl naszych Studiów podyplomowych z franciszkanizmu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny św. Franciszek a także tych, którzy go jeszcze nie znają. Tegoroczne hasło studiów “Uczymy się od najlepszych” wskazuje nam na postać Świętego z Asyżu oraz na jego naśladowców. Na naszych studiach to właśnie od nich uczymy się jak dobrze i radośnie przeżywać życie.

Studia podyplomowe są ofertą Ośrodka Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. OSF realizuje cele wyznaczone wcześniej przez Instytut Studiów Franciszkańskich, z którego się wyłonił. Czyni to jednak w strukturach uniwersyteckich dlatego absolwenci naszych studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na UPJPII.

Cykl zajęć trwa cztery semestry, wykłady odbywają się w soboty od godziny 9.00 do 17.50. Słuchacze z pomocą wykwalifikowanej kadry profesorskiej m.in. z UPJPII, PAN i UJ a także z wszystkich gałęzi zakonu franciszkanów zapoznają się najpierw z duchowością biblijną, patrystyczną, średniowiecza oraz franciszkańską, a także z życiorysem św. Franciszka, jego pismami, historią franciszkanizmu i hagiografią franciszkańską, a następnie pogłębiają swoją wiedzę na zajęciach z ikonografii franciszkańskiej, ekoteologii, psychologii relacji i dialogu, kultury franciszkańskiej, dialogu międzykulturowego i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących pogłębić własne życie duchowe lub odkryć nowe inspiracje do życia, wszystkich zainteresowanych postacią św. Franciszka z Asyżu i duchowością franciszkańską, członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nauczycieli (w tym szczególnie katechetów), terapeutów, liderów grup działających przy franciszkańskich ośrodkach duszpasterskich, mistrzów i mistrzynie postulatów, nowicjatów, junioratów zakonnych i wszystkich, którzy chcą uczyć się od najlepszych jak żyć.

Rekrutacja elektroniczna odbywa się na stronie internetowej: irk.upjp2.edu.pl

Wszelkie informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej: studia.isf.edu.pl lub w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie:
– osobiście (godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek 12.00 – 17.00, środa 12.00 – 14.30 oraz piątek 15.00 – 17.00)
– telefonicznie (012 422 12 73 – w godzinach otwarcia sekretariatu)
– mailowo (studia@isf.edu.pl)