Świetlica procentuje

Świetlica procentuje

Partnerzy Fundacji Brat Słońce przeznaczają zebrane środki z 1,5% podatku m.in. na formację dzieci i młodzieży.

Parafianie i przyjaciele kościoła pw. „Świętego Karola Boromeusza” we Wrocławiu, którzy przekazali 1,5% podatku franciszkanom, wsparli dzieci odwiedzające Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży działające przy tym kościele.
W Centrum tym dzieci mają możliwość spędzania wolnego czasu, rozwijania  zdolności i zainteresowań. Pomoce multimedialne ubogacają program zajęć i służą do obrazowego przekazywania wartościowych treści.

Część zebranych przez Wrocławian funduszy została przeznaczona na zakup telewizora do Centrum.
Dzięki tej inwestycji, dzieci skorzystają nie tylko z edukacji za pomocą filmów, prezentacji multimedialnych prowadzonych przez zapraszanych gości (specjalistów ds. profilaktyki i prewencji, wolontariuszy, prelegenci z zagranicy). Również formy zabawy zostaną urozmaicone – dzieci przepadają za zajęciami muzycznymi, bardzo cenią np. konkursy karaoke.
Wysiłek, czas  i środki przeznaczone na rozwój i wychowanie młodego pokolenia – procentują dobrem.