Świętowanie franciszkańskie

Świętowanie franciszkańskie

Modlitwą, poezją i śpiewem

W minioną sobotę Krakowscy franciszkanie i ich przyjaciele uczcili św. Franciszka wspólną modlitwą, śpiewem, muzyką i poezją. Przy okazji zaprezentowali dzieła, które prowadzą w kraju i zagranicą i uhonorowali swoją dobrodziejkę.

4 października, w uroczystość Biedaczyny z Asyżu, od rana przy Franciszkańskiej w Krakowie można było posłuchać i zatańczyć w rytm muzyki w wykonaniu kleryckiego zespołu „Fioretti” czy grup młodzieżowych z Głogówka, Legnicy i Harmęż.

Na kramach rozstawionych wzdłuż miejskich murów można było zaopatrzyć się w pamiątki z misji, w rękodzieło podopiecznych ośrodka leczenia uzależnień i zaprzyjaźnionej szkoły specjalnej, w wypieki sióstr klarysek czy książki o tematyce religijnej i franciszkańskiej.

Na skwerze zakonnicy i ich współpracownicy prezentowali również wybrane dzieła, które prowadzą: Instytut Studiów Franciszkańskich, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy, Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” w Chęcinach, misje franciszkańskie, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu i Fundację Brat Słońce – współorganizatora Dnia św. Franciszka.

Młodzi ludzi z Ośrodka w Chęcinach w scenicznych przedstawieniach pokazali, do jakich tragedii prowadzą uzależnienia. Jak powiedział nam, dyrektor placówki o. Paweł Chmura, w ten sposób chcieli przestrzec młodzież przed złem i cierpieniem.

Wieczorem czciciele św. Franciszka spotkali się w Bazylice na wspólnej liturgii. Mszę św. celebrowali z nimi karmelici, a nieszpory – dominikanie, zakony, które powstały w tym samym czasie (XIII w.) i przeszły do historii pod nazwą „żebrzące”.
Jak ujawnił w kazaniu o. Karol Amroż OCarm, w karmelu na krakowskim Piasku przechowywany jest piętnastowieczny „Dokument z Filadelfii”. Pismo to potwierdza, że zakony karmelitów, franciszkanów, dominikanów i augustianów zawarły wspólną koalicję, mówiąc, że duchowość jednego zakonu zawiera się w duchowości drugiego.

Czterech generałów – jak relacjonował karmelita – postanowiło, że zakony te „będą ze sobą żyły w wielkiej przyjaźni, modląc się za siebie nawzajem i prowadząc lud im powierzony do Jezusa Chrystusa – założyciela czterech zakonów”.

W czasie mszy św. franciszkanie wręczyli statuetkę św. Franciszka i wpisali do Księgi Dobrodziejów Prowincji panią Wiesławę Holik, która od wielu lat pozyskuje fundusze na rewaloryzację kompleksu sanktuaryjnego i klasztornego w Bołszowcach na Ukrainie oraz angażuje się w budowanie tam Młodzieżowego Centrum Pokoju i Pojednania.

Liturgię tego i poprzedniego dnia uświetnili uczestniczy Franciszkańskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej. Pod dyrekcją s. Susi Ferfoglii, Piotra Pałki i o. Marcina Drąga wykonali pieśni średniowieczne o św. Franciszku w dawnych i współczesnych opracowaniach.

Dzień św. Franciszka w Krakowie zakończył się równo o północy poezją śpiewaną i recytowaną przez Lidię Jazgar i Jerzego Trelę w muzycznej księgarni „Kurant” na Rynku Głównym. Autorami tekstów byli św. Franciszek i współczesny poeta franciszkański o. Andrzej Zając.
jms