Szkoła Sług Ducha

Szkoła Sług Ducha

Fundacja Brat Słońce wspiera powstającą w Krakowie szkołę biblijną pod nazwą Szkoła Sług Ducha. Jest to trzymiesięczna, stacjonarna szkoła, do której zaproszone są pełnoletnie i wierzące osoby z całej Polski. Celem formacji w szkole jest wzmocnienie osobistej więzi z Jezusem i przejście od miejsca poznania Boga do miejsca przyjaźni z Nim, aby przynieść Jego owoc.

W trakcie semestru w szkole biblijnej będzie można wysłuchać aż 165 inspirujących, systematycznych nauczań, wygłoszonych przez kilkunastu doświadczonych wykładowców z kraju i zagranicy. Jednak celem szkoły nie jest jedynie dostarczenie wiedzy, ale przede wszystkim przemiana życia i wzrastanie w relacji z Duchem Świętym. Służą temu codzienne zajęcia, czas modlitwy, indywidualna lektura Pisma Świętego oraz opieka duszpasterska. Zajęcia w Szkole Sług Ducha odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-13:00.

Pierwsza edycja szkoły startuje 1 października 2015.
Zapisy są przyjmowane do 25 września.
Szczegółowe informacje i formularz zapisów znajdują się na stronie: http://szkolaslugducha.org 

Patronat nad szkołą sprawuje ks. dr Peter Hocken oraz Krakowska Prowincja Franciszkanów.