Szkolenie filmowe

Szkolenie filmowe

W poniedziałek 15 grudnia rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu filmowania i montażu.
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego operatora i montażystę pracującego obecnie w TV.
Na szkoleniach poznamy sposób tworzenia newsów i reportaży, a także reklam i małych form fabularnych.Poprzez kolejne spotkania dowiemy się jakie są etapy powstawania dzieła filmowego: pomysł na film, scenariusz, znalezienie planów, kręcenie zdjęć z jednej lub kilku kamer, wybór najlepszych scen i kadrów, montaż + napisy + udźwiękowienie, kolaudacja i poprawki, premiera, rozpowszechnienie.

Ponadto poznamy: zagadnienia szczegółowe dot. obsługi i nastaw kamery, sposoby posługiwania się dodatkowymi akcesoriami, zasady właściwego obchodzenia się ze sprzętem i jego konserwacji oraz przechowywania, zagadnienia prawne odnoszące się do filmowania i fotografii (m.in. o ochronie wizerunku i prawach autorskich) oraz inne zagadnienia związane z powstawaniem dzieła filmowego.