Szkolenie z zakresu filmowania i montażu

Szkolenie z zakresu filmowania i montażu

W poniedziałek 15 grudnia o godz. 17.00 rozpoczynamy szkolenie z zakresu filmowania i montażu.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego operatora i montażystę pracującego obecnie w TV.
Poznamy sposób tworzenia newsów i reportaży, a także reklam i małych form fabularnych.

Poprzez kolejne spotkania poznamy wszystkie etapy powstawania dzieła filmowego: pomysł na film, scenariusz, znalezienie planów, kręcenie zdjęć z jednej lub kilku kamer, wybór najlepszych scen i kadrów, montaż + napisy + udźwiękowienie, kolaudacja i poprawki, premiera, rozpowszechnienie.

Ponadto poznamy: zagadnienia szczegółowe dot. obsługi i nastaw kamery, sposoby posługiwania się dodatkowymi akcesoriami, zasady właściwego obchodzenia się ze sprzętem i jego konserwacji oraz przechowywania, zagadnienia prawne odnoszące się do filmowania i fotografii (m.in. o ochronie wizerunku i prawach autorskich) oraz inne zagadnienia związane z powstawaniem dzieła filmowego.

Zajęcia odbywać się będą w Domu Prowincjalnym Franciszkanów przy ul. Żółkiewskiego 14.
Dwa pierwsze bloki zajęć:
1.    pon. 15 grudnia godz. 17.00 – 20.00
2.    śr.    17 grudnia godz. 17.00 – 20.00
Kolejne zajęcia będą ustalane na bieżąco z uczestnikami szkolenia.

Zajęcia finansowane przez Fundację Brat Słońce są dedykowane młodzieży licealnej oraz studentom chcącym podjąć współpracę z Fundacją.

Zgłoszenia (w których prosimy wpisać imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon, szkoła/uczelnia) prosimy kierować na adres: sekretariat@ofmconv.nazwa.pl/fundacja_new
W związku z ograniczona liczbą miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.