Wasz 1%

Kochani Darczyńcy 1% podatku, który w roku 2019 darowaliście dla naszej Fundacji przeznaczyliśmy na:

 1. Zakup sprzętu audiowizualnego dla Centrum św. Maksymiliana w Harmężach w ramach kampanii „Klisze Pamięci”.
 2. Organizację Dnia Świętego Franciszka w Krakowie.
 3. Dofinansowanie projektu Wolontariat dla Kresów w Bołszowcach na Ukrainie – porządkowanie polskiego cmentarza i wystawa prezentująca dzieła wspierane przez Fundację na Kresach.
 4. Dofinansowanie Festiwalu Muzyki Organowej w Głogówku.
 5. Dofinansowanie prac konserwatorsko–remontowych w Klasztorze Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.
 6. Dofinansowanie renowacji zabytkowego ołtarza w Klasztorze Franciszkanów w Radomsku.
 7. Wsparcie działalności grup dziecięcych i młodzieżowych działających przy Parafii Franciszkanów w Suwałkach – dofinansowanie koncertu pieśni pasyjnych.
 8. Finansowanie druku biuletynu „Nasze Misje Franciszkańskie” Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie.
 9. Zakup sprzętu komputerowego dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie.
 10. Dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
 11. Refundacja wynagrodzenia wychowawcy w świetlicy dla dzieci i młodzieży „Radosna Przystań” działającej przy Klasztorze Franciszkanów w Jaśle.
 12. Wsparcie działalności dzieła Ruch Światło-Życie Prowincji Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie.