Wolontariat dla Kresów – edycja 2021 rok

Wolontariat dla Kresów – edycja 2021 rok

9-15 sierpnia 2021 r.

Akcja porządkowania cmentarza w Bołszowcach została podjęta przez Fundację Brat Słońce w 2015 roku i rokrocznie wolontariusze przyjeżdżają do tego miejsca, aby pomóc ocalić je od zniszczenia i zapomnienia.

Tegoroczna edycja Wolontariatu dla Kresów rozpoczęła się w dniu 9 sierpnia 2021 roku. 4 wolontariuszy z Polski oraz 8 wolontariuszy z Ukrainy rozpoczęło akcję uprzątnięcia polskiej kwatery na cmentarzu w Bołszowcach. Przez 4 dni (10-13 sierpnia) wolontariusze wykonywali na Cmentarzu prace porządkowe takie jak koszenie, odchwaszczanie, wycinanie gałęzi, prace porządkowe przy oczyszczaniu nagrobków i ogrodzeń. Wszystkie prace odbywały się pod nadzorem opiekunów wyjazdu oraz po przeszkoleniu wolontariuszy z ochrony i opieki nad zabytkami oraz bezpieczeństwa pracy na cmentarzu. Na cmentarzu w Bołszowcach opisanych jest 37 polskich nagrobków. Wolontariuszom udało się odnaleźć i uprzątnąć wszystkie z nich i kontynuować akcję pamięci narodowej w tym miejscu. Ostatniego dnia prac na cmentarzu wolontariusze zaznaczyli na mapie polskiej części cmentarza, znajdującej się w zbiorach Fundacji, wszystkie uprzątnięte i skatalogowane nagrobki polskie.

 

Cmentarz przed pracami porządkowymi:

 

Cmentarz po pracach porządkowych:

 

Oprócz prac na cmentarzu wolontariusze mieli także okazję poszerzyć swoją wiedzę i znajomość tematyki Kresów Wschodnich poprzez udział w 4 godzinach zajęć z zakresu „Historii i Tradycji Kresów Wschodnich” oraz z podstaw języka polskiego i ukraińskiego.

 

Po zakończeniu prac na cmentarzu wolontariusze odbyli 3 wycieczki przybliżające tematykę polskich śladów na Kresach Wschodnich. Pierwsza z nich odbyła się do Iwano-Frankiwska, gdzie wolontariusze odbyli spotkanie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Zapoznali się z działalnością Centrum oraz odbyli prelekcję na temat działalności Polaków w Stanisławowie. Kolejna wycieczka odbyła się do Lwowa, gdzie wolontariusze zwiedzili z przewodnikiem Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich, zapoznali się z historią tego miejsca oraz polskimi śladami we Lwowie. Ostatni wyjazd dnia 15 sierpnia odbył się do Truskawca i Drohobycza, gdzie również sięga historia przedwojennej Polski.

 

Iwano-Frankiwsk:

 

Lwów:

 

Truskawiec i Drohobycz:

 

W ramach realizacji projektu przygotowano folder informacyjny o Cmentarzu w Bołszowcach:

Folder do pobrania