Wolontariat dla Kresów 2018 - rekrutacja

Wolontariat dla Kresów 2018 - rekrutacja

Fundacja Brat Słońce zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat dla Kresów 2018”

Celem projektu jest uporządkowanie polskiego cmentarza oraz pomoc organizacyjna i uczestnictwo we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach.

Pobyt na Ukrainie planowany jest w dniach od 8 do 20 lipca 2018 r. Poprzedzony zostanie spotkaniem integracyjno-szkoleniowym zorganizowanym w Krakowie w dniach 6 – 8 lipca 2018 r.


Co zapewnia organizator?
 • Fundacja Brat Słońce pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie.
 • po zakończonej pracy Fundacja zorganizuje zwiedzanie ważnych dla polskiej historii miejsc w miastach takich jak Lwów, Stanisławów, Halicz.
 • na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie. 


Zadania dla wolontariuszy i wolontariuszek:

Związane z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza:

 • usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw,
 • czyszczenie nagrobków,
 • weryfikacja ewidencji nagrobków,
 • opracowanie dokładnej mapy cmentarza,
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac,
 • przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach).

Związane z Franciszkańskim Spotkaniem Młodych:

 • prace porządkowe na terenie kościoła i domu pielgrzyma,
 • przygotowanie dekoracji,
 • uczestnictwo w zajęciach i nabożeństwach,
 • praca w grupach: uczestnictwo i przewodniczenie (animacja).

Harmonogram projektu:
 • Spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone ze szkoleniem przygotowującym do wyjazdu: 6 – 8 lipca,
 • Wyjazd z Krakowa do Bołszowiec: 9 lipca,
 • Praca w grupach zadaniowych: 9 – 13 lipca,
 • Udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych: 14 – 17 lipca,
 • Zwiedzanie (Stanisławów, Lwów, Halicz miejsca wspólnie wybrane): 18 – 19 lipca,
 • Powrót do Krakowa: 20 lipca.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport. Szczególnie zachęcamy młodzież, studentów, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reportaż, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia).


Wymagania:
 • wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,
 • gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • zabranie na wyjazd ubrania odpowiedniego do prowadzenia zaplanowanych prac porządkowych,
 • otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją. 

Limit uczestników: 15 osóbRekrutacja została zakończona. 


O wcześniejszych edycjach projektu można dowiedzieć się na stronie bratslonce.pl oraz w mediach społecznościowych: www.facebook.com/WolontariatdlaKresow/www.youtube.com/user/FundacjaBratSlonce


Kontakt

Fundacja Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
tel. 605 252 270

Partner Projektu: Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach