Wolontariat dla Kresów 2019

Wolontariat dla Kresów 2019

Fundacja Brat Słońce zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat dla Kresów 2019”, którego celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie historycznego cmentarza polskiego oraz pomoc organizacyjna i uczestnictwo w Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach. Pobyt na Ukrainie planowany jest w dniach od 13 do 21 lipca 2019 r. Poprzedzony zostanie spotkaniem integracyjno-szkoleniowym zorganizowanym w Krakowie w dniu 12 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 


Zadania dla wolontariuszy i wolontariuszek:

1. Związane z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza:

 • – usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw;
 • – czyszczenie i naprawa nagrobków;
 • – weryfikacja ewidencji nagrobków;
 • – porządkowanie i odkopywanie zniszczonych nagrobków;
 • – naniesienie zmian na opracowaną mapę cmentarza;
 • – tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac;
 • – przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach).

2. Związane z Franciszkańskim Spotkaniem Młodych:

 • – prace porządkowe na terenie kościoła i domu pielgrzyma;
 • – przygotowanie dekoracji;
 • – uczestnictwo w zajęciach i nabożeństwach;
 • – praca w grupach: uczestnictwo i przewodniczenie (animacja).

Jest to czas pełen radości, życzliwości, poznawania ciekawych ludzi oraz niezapomnianych przeżyć duchowych.

Harmonogram projektu:

 • – Spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone ze szkoleniem przygotowującym do wyjazdu: 12 lipca 2019 r.,
 • – Wyjazd z Krakowa do Bołszowiec: 12 lipca 2019 r.,
 • – Praca w grupach zadaniowych: 13 – 20 lipca 2019 r.,
 • – Udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych: 14 – 16 lipca 2019 r.,
 • – Zwiedzanie (Stanisławów, Lwów, miejsca wspólnie wybrane): 19 – 20 lipca 2019 r.,
 • – Powrót do Krakowa: 20/21 lipca 2019 r.
 • – Pomoc przy kwerendzie: czerwiec-wrzesień 2019

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport (ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy). Szczególnie zachęcamy młodzież, studentów, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reportaż, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia).

Wymagania:

 • – wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,
 • – gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),
 • – brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • – zabranie na wyjazd obuwia roboczego odpowiedniego do prowadzenia zaplanowanych prac porządkowych (ubranie robocze zapewnia Fundacja Brat Słońce),
 • – otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją.

Etapy rekrutacji:

 • – wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego 
 • – odesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego (plik .doc) na adres: sekretariat@bratslonce.pl
 • – analiza i weryfikacja kwestionariuszy zgłoszeniowych przez Fundację Brat Słońce
 • – wybór kandydatów/-ek i stworzenie listy rezerwowej
 • – poinformowanie kandydatów/-ek o wynikach rekrutacji
 • – podpisanie porozumień wolontariackich podczas szkolenia przygotowującego do wyjazdu

Co zapewnia organizator?

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

Partner Projektu: Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach

KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
temat maila: Wolontariat dla Kresów
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
tel. 12 42 86 118, kom. 605 252 270,

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2019 r.
Do kwalifikacji brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

O wcześniejszych edycjach projektu można dowiedzieć się na stronie bratslonce.pl oraz w mediach społecznościowych na WolontariatdlaKresow i na youtube.com Fundacja Brat Słońce