Wolontariat dla Kresów - Bołszowce i Podilla

Wolontariat dla Kresów - Bołszowce i Podilla

Fundacja Brat Słońce zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat dla Kresów – Bołszowce i Podilla”, którego celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie historycznych cmentarzy polskich w Bołszowcach i Podilli. Pobyt na Ukrainie planowany jest w dniach od 9 do 16 sierpnia 2020 r. Poprzedzony zostanie spotkaniem integracyjno-szkoleniowym zorganizowanym w Krakowie w dniu 8 sierpnia 2020 r.

 

 

Zadania dla wolontariuszy i wolontariuszek:

Związane z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza:

 • – usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw;
 • – czyszczenie i naprawa nagrobków;
 • – weryfikacja ewidencji nagrobków;
 • – porządkowanie i odkopywanie zniszczonych nagrobków;
 • – naniesienie zmian na opracowaną mapę cmentarza;
 • – tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac;
 • – przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach).

Harmonogram projektu:

 • – Spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone ze szkoleniem przygotowującym do wyjazdu: 8 sierpnia 2020 r.,
 • – Wyjazd z Krakowa do Bołszowiec: 9 sierpnia 2020 r.,
 • – Praca w grupach zadaniowych: 10 – 14 sierpnia 2020 r.,
 • – Zwiedzanie (Iwano-Frankiwsk, Lwów, miejsca wspólnie wybrane): 15 – 16 sierpnia 2020 r.,
 • – Powrót do Krakowa: 16 sierpnia 2020 r.
 • – Pomoc przy kwerendzie: sierpień-październik 2020

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport (ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy). Szczególnie zachęcamy młodzież, studentów, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reportaż, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia).

Wymagania:

 • – wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,
 • – gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),
 • – brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • – zabranie na wyjazd obuwia roboczego odpowiedniego do prowadzenia zaplanowanych prac porządkowych (ubranie robocze zapewnia Fundacja Brat Słońce),
 • – otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją.

Etapy rekrutacji:

 • – wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego
 •     KWESTIONARIUSZ ONLINE
 •     KWESTIONARIUSZ DO POBRANIA
 • – odesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego (plik .doc) na adres: projekty@bratslonce.pl
 • – analiza i weryfikacja kwestionariuszy zgłoszeniowych przez Fundację Brat Słońce
 • – wybór kandydatów/-ek i stworzenie listy rezerwowej
 • – poinformowanie kandydatów/-ek o wynikach rekrutacji
 • – podpisanie porozumień wolontariackich podczas szkolenia przygotowującego do wyjazdu

Co zapewnia organizator?

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

e-mail: projekty@bratslonce.pl
temat maila: Wolontariat dla Kresów
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
tel. 12 42 86 118, kom. 722 100 230,

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 lipca 2020 r.
Do kwalifikacji brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.