Wolontariat dla Kresów – edycja 2021 rok

Wolontariat dla Kresów – edycja 2021 rok

Relacja z wyjazdu: “Wolontariat dla Kresów – edycja 2021 rok.”

4 wolontariuszy z Polski i 8 z Ukrainy podjęło się akcji uprzątnięcia polskiej części cmentarza w Bołszowcach. Odnaleziono wszystkie 37 nagrobki i wykonano prace porządkowe. Na koniec wyjazdu odbyły się trzy wycieczki śladami polskimi na Kresach Wschodnich (Iwano-Frankiwsk, lwów i Drohobycz).

Poniżej relacja z tegorocznego wyjazdu.

 

 

 

Fundacja Brat Słońce zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat dla Kresów – edycja 2021 rok”, którego celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie historycznego cmentarza polskiego oraz pomoc organizacyjna i udział w wyjazdach edukacyjnych do Iwano-Frankiwska, Lwowa i Drohobycza. Pobyt na Ukrainie planowany jest w dniach od 9 do 15 sierpnia 2021 r.

 

Zadania dla wolontariuszy i wolontariuszek związane z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza:

 •  usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw;
 • oczyszczenie nagrobków;
 • weryfikacja ewidencji nagrobków;
 • porządkowanie zniszczonych nagrobków;
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac;
 • przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach);
 • pomoc w przygotowaniu folderu informacyjnego o cmentarzu w Bołszowcach;

 

Harmonogram projektu:

 • Wyjazd z Krakowa do Bołszowiec: 09 sierpnia 2021 r.,
 • Szkolenia oraz praca na cmentarzu: 10 – 13 sierpnia 2021 r.,
 • Edukacyjny wyjazd do Iwano-Frankiwska oraz udział w wykładzie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – 13 sierpnia 2021 r.,
 • Edukacyjny wyjazd do Lwowa – 14 sierpnia 2021 r.;
 • Zwiedzanie miasta Drohobycz oraz powrót do Krakowa – 15 sierpnia 2021 r.;

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport (ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy). Szczególnie zachęcamy studentów, osoby młode, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reportaż, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia) oraz osoby zainteresowane tematyką kresową.

 

Wymagania:

 • wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,
 • gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją.
 • pełnoletniość oraz ważny paszport

 

Etapy rekrutacji:

 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego
 • analiza i weryfikacja kwestionariuszy zgłoszeniowych przez Fundację Brat Słońce
 • wybór kandydatów/-ek i stworzenie listy rezerwowej
 • poinformowanie kandydatów/-ek o wynikach rekrutacji
 • podpisanie porozumień wolontariackich z wolontariuszami

 

Co zapewnia organizator?

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia przejazd, noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

 

W tym roku zapraszamy do udziału wolontariuszy z Polski i z Ukrainy!

 

Formularz dla osób z Ukrainy:
https://forms.gle/NJ6hyXZxJ62drtaa8

Formularz dla osób z Polski:
https://forms.gle/KuCrzrCXEENJaRtUA

 

KONTAKT :

e-mail: koordynator@bratslonce.pl
temat maila: Wolontariat dla Kresów
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
tel. 722 – 122 – 242

 

O wcześniejszych edycjach projektu można dowiedzieć się na stronie bratslonce.pl oraz w mediach społecznościowych na WolontariatdlaKresow