Wsparcie polskich szkółek na Ukrainie – Maćkowce, Boryspol i Krzemieńczuk

Wsparcie polskich szkółek na Ukrainie – Maćkowce, Boryspol i Krzemieńczuk

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kolędowanie i jasełka w Polskiej Szkółce w Maćkowcach

Jak co roku w okresie bożonarodzeniowym w szkółce odbyły się tradycyjne polskie jasełka oraz kolędowanie.

 

Święto Niepodległości w Maćkowcach

W sobotę 13 listopada 2021 r. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Maćkowcach, odbyła się akademia z okazji Dnia Niepodległości Polski. Program artystyczny został przygotowany podczas zajęć języka polskiego prowadzonych przy parafii.

Najmłodsze dzieci recytowały „Lokomotywę” Jana Brzechwy, starsze „Tęskno mi Panie” Cypriana Kamila Norwida i „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej. Na uroczystości wystąpił również polonijny zespół regionalny „Maćkowianki” oraz młodzieżowy zespół „In Spirit”. W repertuarze były piosenki: „Wojenko, wojenko”, Hymn Polski, „Rozkwitały paki białych róż”,i „Z dawna Polski”, oraz „Jak długo na Wawelu”.

Po występie o. Janusz Nowak, kustosz sanktuarium, zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek do sali polskiej.

 

 

 

Święto Niepodległości w Boryspolu i Krzemińczuku

W tych szkółkach również odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości, były występy, wspólne śpiewanie hymnu oraz świętowanie.

 

Boryspol:

 

Krzemieńczuk:

 

 

Przygotowania do Święta Niepodległości w polskich szkółkach na Ukrainie

 

Wizytacja w polskich szkółkach na Ukrainie

W dniach 13-16 września odbyła się delegacja pracowników Fundacji w polskich szkółkach sobotnio-niedzielnych przy Parafiach franciszkańskich na Ukrainie. Celem wizytacji było również poznanie osobiście osób uczęszczających do naszych szkółek, poznanie ich polskich korzeni, wsłuchanie się w ich potrzeby i plany. Odwiedziliśmy kolejno: Boryspol, Krzemieńczuk i Maćkowce i jesteśmy pod wrażeniem ich chęci do kultywowania swojej polskości oraz chęci i zapału do nauki języka polskiego. Przekazaliśmy im zakupione godła Polski oraz flagi i chorągiewki. Życzymy im dalszych sukcesów i rozwoju na tej drodze!

Boryspol:

 

Krzemieńczuk:

 

Maćkowce:

 

 

Od stycznia 2021 r. poszerzyliśmy naszą działalność wsparcia polskich szkółek o dwie nowe lokalizacje na Ukrainie – Boryspol i Krzemieńczuk.
Chcemy zapewnić stały dostęp do nauczania języka polskiego dla mieszkańców tych terenów. Lekcje odbywają się w małych grupach a także online. Kontakt z językiem, kulturą i tradycjami polskimi pomaga wzmocnić więzi z narodem oraz spajać lokalną mniejszość. Zwiększenie możliwości edukacyjnych polskich potomków oraz wspólne kultywowanie ważnych patriotycznych świąt jest naszym interesem narodowym.

 

 

Święto Konstytucji 3 maja w Maćkowcach:

 


Kwoty finansowania projektu w 2021 roku:

Dotacja: 45 259,50 zł
Całkowita wartość zadania : 48 957,00 zł