Wsparcie polskich szkółek na Ukrainie – Maćkowce, Boryspol i Krzemieńczuk

Wsparcie polskich szkółek na Ukrainie – Maćkowce, Boryspol i Krzemieńczuk

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

Od stycznia 2021 r. poszerzyliśmy naszą działalność wsparcia polskich szkółek o dwie nowe lokalizacje na Ukrainie – Boryspol i Krzemieńczuk.
Chcemy zapewnić stały dostęp do nauczania języka polskiego dla mieszkańców tych terenów. Lekcje odbywają się w małych grupach a także online. Kontakt z językiem, kulturą i tradycjami polskimi pomaga wzmocnić więzi z narodem oraz spajać lokalną mniejszość. Zwiększenie możliwości edukacyjnych polskich potomków oraz wspólne kultywowanie ważnych patriotycznych świąt jest naszym interesem narodowym.

 

 

 

Święto Konstytucji 3 maja w Maćkowcach: