Znajdź czas na dobro!

Znajdź czas na dobro!

Dziś o północy mija termin złożenia deklaracji PIT.

Zapraszamy do przekazania 1,5% na rzecz Fundacji Brat Słońce.


Jak przekazać 1,5%?

W deklaracji podatkowej wpisz:

numer KRS: 0000397954

Można przekazać 1,5% na wsparcie konkretnego klasztoru franciszkańskiego, parafii lub na inne dzieło, wskazując cel szczegółowy.
Lista inicjatyw które można wesprzeć w ramach 1% dostępna jest pod adresem: www.bratslonce.pl/przekaz-1procent/.

Środki zostaną przeznaczone na:

  • formację dzieci i młodzieży
  • wolontariat
  • pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach
  • misje, edukację i naukę
  • kulturę i ratowanie zabytków
  • profilaktykę i terapię uzależnień
  • inną działalność statutową fundacji