Życzenia na Święta Paschalne 2019

Życzenia na Święta Paschalne 2019

Pokój i Dobro!

Nie jesteś sam
Nie żyjesz tylko dla siebie
Nie podążasz do pustki
Te wnioski wypływają wprost z Grobu,
który stał się bramą do wieczności.
Bramą nadziei ku radości
nieprzemijającej wespół z Jezusem Odkupicielem
i tymi, którzy żyli Jego Miłością!