Zespół Fundacji

O nas >Zespół Fundacji

Rada Fundacji Brat Słońce:

 

o. Marian Gołąb, Prowincjał

o. Mariusz Kozioł

o. Robert Kiełtyka

 

Zarząd:

o. Bronisław Staworowski, prezes

Prezes Zarządu Fundacji od chwili jej założenia.

Prezes myśli, że: czuwa, inicjuje, biega, zespala, wymyśla, pilnuje, ogarnia, zgłębia, kontroluje,  a faktycznie cały zespół czyni to w swoim zakresie, a on zatwierdza i podpisuje. Satysfakcję zaś mają wszyscy – pracownicy, wolontariusze, partnerzy, sponsorzy, beneficjenci.

I zasada: nie przeszkadzaj, II zasada: daj możliwość działania, a wszystko inne będzie nam dodane. Pasja: praca z młodzieżą – wolontariat dla Kresów Hobby: fotografia, film Zainteresowania (nieco uśpione): elektronika, akustyka, muzyka Sport: wspomnienie Zmartwienie: dlaczego miłość nie jest kochana? Bezradność: wobec zamykanie się człowieka na dialog Pragnienie: żyć samemu i pomóc innym doświadczać Pokoju i Dobra (tego od Pana, z góry) Radość: tam gdzie czyni się dobro, miłość obdarza pogodnym obliczem 😉

e-mail: fundacja@bratslonce.pl

o. Jan M. Szewek, członek zarządu

Rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów, sekretarz prowincjała, wykładowca public relations, reporter, specjalista ds. PR i reklamy (temat pracy dyplomowej „Strategia budowania pozytywnego wizerunku wrocławskiej parafii franciszkanów”). Motto życiowe: „…aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi” (Dz 24,16)

o. Jacek Michno, członek zarządu

Urodzony  w  najlepszym roku,  jaki może być, czyli 1973. Obywatel Podkarpacia i od kilkunastu lat królewskiego miasta Krakowa. Wychowany w Łańcucie i okolicach. Wykształcony na technika budownictwa i zakonnika. U franciszkanów od 1993 roku do teraz, dobrze się czujący zakonnych klimatach.

Wiele pasji i upodobań „poza zawodowych”, niektóre z nich to: góry i lasy, klimaty misyjne, fotografia, latawce i nie tylko, Saint-Exupéry, warzenie piwa i sycenie miodu, muzyka różna (Zaz, Mana). Bogactwo życiowe to węższa i szersza rodzina, przyjaciele – o Panu Bogu nie wspominając.

Otwarty na niebo i na grę na okarynie.

 

Pracownicy:

Dyrektor

Zofia Korta

e-mail: biuro@bratslonce.pl

Asystent ds. PR i koordynator wolontariatu

Marcin Piórkowski

e-mail: sekretariat@bratslonce.pl

Fundraiserka

Dominika Dzido

e-mail: pomagam@bratslonce.pl