Wesprzyj nas

 

 

 

Przekazując darowiznę, wspierasz następujące dzieła:

• Pomoc charytatywną
• Psychoterapię i profilaktykę uzależnień
• Wspieranie świetlic dla dzieci i młodzieży
• Wspieranie dzieł misyjnych
• Troskę o Kresy Wschodnie
• Renowację zabytków
• Wolontariat

 

 

Wybierz kwotę darowiznyImię:                *
Nazwisko:       *
Miejscowość:  *
E-mail:             *
Kwota:             *

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Brat Słońce dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny oraz publikacji danych podanych przez Darczyńcę, takich jak: imię, miejscowość oraz wpłacona kwota na niniejszej stronie www, a także w celach kontaktu i promocji jej działalności statutowej poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie. Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane.

Dane do przelewu na konto Fundacji:

Nazwa: Fundacja Brat Słońce

Adres: ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

Nr konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A.:
96 1600 1013 1849 4935 4000 0011

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe Fundacji

Dane do wpłat zagranicznych:

BIC / SWIFT: PPABPLP

IBAN: PL96 1600 1013 1849 4935 4000 0011

Informacja o możliwości odliczenia darowizny od podatku

Naszych Darczyńców informujemy, że Fundacja Brat Słońce realizuje swoje cele w sferze działalności pożytku publicznego i przekazane nam na rachunek bankowy darowizny można odliczyć od podatku.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć rocznie kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu Darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Wpłaty darowizny pieniężnej trafiające na rachunek bankowy obdarowanego mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym podatku (PIT 36 lub PIT 37).

Darczyńca powinien wysokość dokonanej darowizny udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny pieniężnej (dowód wpłaty na rachunek bankowy ) oraz zeznanie roczne podatkowe (PIT 36 lub PIT 37) należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.