Kultura i ratowanie zabytków

RATOWANIE ZABYTKÓW

Fundacja Brat Słońce realizuje program Wsparcia Polskich Dóbr Kultury. Rokrocznie przeznacza dofinansowanie, wspomagające kontynuowanie prac na rzecz dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego. W ramach tego celu realizowano:

  • renowacje ołtarzy
  • prace restauracyjne oraz remonty klasztorów
  • konserwacje i rewaloryzacje obiektów zabytkowych

 

Szczegółowy wykaz przyznawania środków finansowych znajduje się w naszych sprawozdaniach merytorycznych za każdy rok.

Sprawozdania znajdują się w zakładce:

o nas / dokumenty / sprawozdania.

 

KULTURA

Jako Fundacja angażujemy się we wsparcie kultury poprzez organizowanie, a także przeprowadzanie takich wydarzeń jak: Dzień św. Franciszka czy Sianko Bożonarodzeniowe.

Dzień Świętego Franciszka

Od 11 lat Fundacja Brat Słońce przygotowuje i realizuje przedsięwzięcie kulturalne jakim jest Dzień Świętego Franciszka. Każdego roku obok Bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie organizujemy: koncerty, warsztaty, wykłady, prelekcje związane z tematyką misyjną, ekologiczną oraz promującą inicjatywy franciszkańskie. Nazwa wydarzenia upamiętnia założyciela Zakonu Braci Mniejszych.

Sianko Bożonarodzeniowe

Każdego roku w grudniu (nieprzerwanie od 2012) Fundacja przeprowadza akcję pt. Sianko Bożonarodzeniowe. Polega ona na rozprowadzaniu paczuszek z siankiem na stół wigilijny oraz kwestowaniu i zbieraniu środków na charytatywny cel w ostatnim roku na Franciszkański Ośrodek Leczenia Uzależnień San Damiano w Chęcinach. Tego dnia na krużgankach Bazyliki św. Franciszka w Krakowie można odwiedzić stoisko fundacyjne.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Jednym z naszych zadań jest wspieranie placówek oświatowych przy naszych klasztorach franciszkańskich. Przekazując środki finansowe, umożliwiamy doposażenie salek przykościelnych w sprzęt multimedialny, z których korzystają dzieci oraz młodzież. Przekazujemy środki finansowe dla Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Centrum prowadzi świetlicę środowiskową “Boromeo”, która zapewnia dzieciom przestrzeń do aktywnego spędzania czasu poza szkołą oraz ciepły posiłek.

Również co roku finansujemy działalność wydawniczą Sekretariatu Misyjnego przy Krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).