Kultura i ratowanie zabytków

Fundacja Brat Słońce realizuje program Wsparcia dla Polskich Dóbr Kultury. Corocznie Fundacja przeznacza dofinansowanie na realizację takich celów. Są to między innymi:

– renowacje ołtarzy
– prace zabezpieczające oraz remonty klasztorów
– konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych

Szczegółowy wykaz przyznawania środków finansowych znajduje się w naszych sprawozdaniach merytorycznych za każdy rok (w zakładce – o nas/dokumenty)

Również jako Fundacja angażujemy się we wsparcie kultury poprzez organizowanie takich wydarzeń jak: Dzień św. Franciszka czy Sianko Bożonarodzeniowe. Wspieramy placówki oświatowe przy naszych klasztorach przekazując środki finansowe na doposażenie sal w sprzęt multimedialny. Co roku również finansujemy działalność wydawniczą Sekretariatu Misyjnego przy Krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).