Misja Fundacji

O nas > Misja Fundacji

Misja Fundacji

Misją Fundacji Brat Słońce jest promowanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez braci franciszkanów krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

  • angażowanie młodych w wolontariat;
  • renowację zabytków;
  • odbudowę i opiekę nad miejscami pamięci na dawnych Kresach Wschodnich;
  • prowadzenie psychoterapii i profilaktyki uzależnień oraz wsparcie osób w kryzysie;
  • wspieranie świetlic dla dzieci i młodzieży;
  • prowadzenie działań edukacyjnych poprzez szkolenia i warsztaty;
  • wspieranie dzieł misyjnych;
  • działania charytatywne;
  • organizowanie Dnia św. Franciszka w Krakowie.

Zespół Fundacji to trzyosobowy zarząd pracujący bez pobierania wynagrodzenia za pracę oraz troje zgranych pracowników: dyrektor, asystent ds. PR i koordynator projektów.
Niezastąpionymi są wspaniali wolontariusze, którzy uczestnicząc we wszystkich podejmowanych przez fundację projektach dają możliwość pełnej realizacji zaplanowanych zadań.
Do tego dochodzą szkoleniowcy, instruktorzy i inne osoby wspomagające i propagujące działania fundacji.
Jednak podstawą działania, krwią w obiegu całego organizmu, są darczyńcy, ludzie wielkiego serca, firmy i instytucje, których datki stanowią fundament dla wszelkich poczynań fundacji.