Szkółka w Maćkowcach

Wsparcie polskich szkółek na Ukrainie – Maćkowce, Boryspol i Krzemieńczuk

 

Szkółka sobotnio-niedzielna w Maćkowcach na Ukrainie

Fundacja Brat Słońce prowadzi projekt wspierający naukę języka polskiego wśród mieszkańców pochodzenia polskiego we wsi Maćkowce na Ukrainie. W 2019 r. kompleksowo wykończono 3 sale do nauki języka polskiego oraz lekcji śpiewu w języku polskim. Projekt ma na celu wzmocnienie więzi tamtejszych Polaków z polskim językiem, kulturą i historią.

Od 2020 r. w salach odbywają się zajęcia śpiewu i języka polskiego w 3 grupach wiekowych. Organizowane są konkursy recytatorskie, występy.

Od stycznia 2021 r. poszerzyliśmy naszą działalność wsparcia polskich szkółek o dwie nowe lokalizacje na Ukrainie – Boryspol i Krzemieńczuk.
Chcemy zapewnić stały dostęp do nauczania języka polskiego dla mieszkańców tych terenów. Lekcje odbywają się w małych grupach a także online. Kontakt z językiem, kulturą i tradycjami polskimi pomaga wzmocnić więzi z narodem oraz spajać lokalną mniejszość. Zwiększenie możliwości edukacyjnych polskich potomków oraz wspólne kultywowanie ważnych patriotycznych świąt jest naszym interesem narodowym.

 

Boryspol:

 

Krzemieńczuk:

 

Maćkowce:

 

 

Projekty współfinansowane są przez:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 


Kwoty finansowania projektu w 2021 roku:

Dotacja: 45 259,50 zł
Całkowita wartość zadania : 48 957,00 zł