Zespół Fundacji

Rada Fundacyjna Fundacji Brat Słońce

o. Marian Gołąb Przewodniczący / o. Mariusz Kozioł Członek Rady Fundacyjnej / o. Marian Michasiów Członek Rady Fundacyjnej

Zarząd:

o. Arkadiusz Bąk Prezes Zarządu / o. Jan M. Szewek Członek Zarządu / o. Jakub Czajka Członek Zarządu

Pracownicy:

Anna Bielak Dyrektor zarządzający / Karolina Górska Koordynator projektów / Anna Anioł Fundraiser / Marcelina Skała Public relations