Zespół Fundacji

Rada Fundacyjna Fundacji Brat Słońce

o. Marian Gołąb Przewodniczący / o. Mariusz Kozioł Członek Rady Fundacyjnej / o. Marian Michasiów Członek Rady Fundacyjnej

Zarząd:

o. Arkadiusz Bąk Prezes Zarządu / o. Jan M. Szewek Członek Zarządu / o. Jakub Czajka Członek Zarządu

Pracownicy:

Anna Bielak
Dyrektor zarządzający
+48 605 252 270dyrektor@bratslonce.pl
Karolina Górska
Koordynator projektów
+48 722 122 242koordynator@gmail.com

Wojciech Król
Koordynator projektów
+48 726 252 270wojciech.krol@bratslonce.pl
Tetiana Suhak
Koordynator projektów
+48 722 100 965tetiana.suhak@bratslonce.pl

Mariusz Bąk
Administrator IT
mariusz.bak@bratslonce.pl
Daniel Dudka
Administrator Social Media
media@bratslonce.pl