Pomoc Polakom na Ukrainie

Koronawirus - Pomóż Polakom na Ukrainie

Zbiórka zakończona!

Drodzy Przyjaciele Fundacji Brat Słońce.

Z pewnością wiecie, że od lat wspieramy, w dużej mierze dzięki Wam, franciszkańskie dzieła nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie, gdzie mieszka wielu naszych Rodaków, którzy pielęgnują wiarę przodków i polską kulturę. Prowadzimy cieszącą się dużym zainteresowaniem akcję „Wolontariat dla Kresów”, ratując polskie dziedzictwo kresowe w Bołszowcach i Dytiatynie, a nasi wolontariusze uczestniczą we franciszkańskich Spotkaniach Młodych.

Kolejnym miejscem są Maćkowce na Podolu. To miejsce, gdzie polska tożsamość trwa i tętni życiem mimo upływu lat. Wieś Maćkowce leży w odległości 5 kilometrów od wojewódzkiego miasta Chmielnicki.  Dzieje osadnictwa polskiego na tych terenach sięgają XVII w. i pomimo ciągłego mieszania się kultur, narodów i języków, całe połacie Podola potrafiły zachować polski charakter narodowościowy, zawdzięczając to m.in. Mazurom, którzy zachowali do dzisiaj swoistą gwarę ludową i stworzyli tu prawdziwie „małą Polskę”.

Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku, nastąpiło również odrodzenie Kościoła rzymskokatolickiego. W Maćkowcach w 1995 roku parafianie rozpoczęli budowę kościoła obok miejsca, gdzie stała przed wojną przydrożna kapliczka. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach, w diecezji Kamieniecko Podolskiej, powstała i została przekazana pod opiekę Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), 8 września 2010 roku. Do parafii obecnie należą dwie miejscowości: Maćkowce i Wolica, w których mieszka ok. 1 100 osób. Ponad połowę stanowią Polacy, a 300 osób jest polskiego pochodzenia.

Bracia franciszkanie prowadzą liczne grupy duszpasterskie: Ministrantów, sześć Róż Żywego Różańca, trzy wspólnoty Domowego Kościoła, Grupę ewangelizacyjną, Grupę biblijną, Młodzież franciszkańską. Przy parafii działa Franciszkański Zakon Świeckich, świetlica dla dzieci i grupa teatralna. Prowadzona jest też nauka języka polskiego i nauka gry na gitarze.

Fundacja Brat Słońce w zeszłym roku wspomogła remont trzech sal w budynku parafialnym z przeznaczeniem na naukę języka polskiego i działalność kulturalną. W tym roku chcemy wyposażyć te sale w odpowiedni sprzęt, materiały edukacyjne oraz opłacić zatrudnienie nauczycieli języka i muzyki.

Ale nadeszły trudne czasy, gdy ważniejsze stało się ratowanie życia i zdrowia innych - Rodaków, którzy są poza granicami naszego kraju i nie mają szans by otrzymać od władz choćby części takiej pomocy i ofiarności serca jaką dostajemy my w kraju. Franciszkanie przygotowują dla Parafian paczki z jedzeniem, ale wszelkie środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki, tak bardzo potrzebne, trzeba kupić, a nie ma na to środków.

Misją naszej Fundacji jest również pomoc charytatywna i wsparcie w kryzysach i teraz właśnie nadeszła pora by wspólnie z Wami Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy realizować wezwanie św. Franciszka „Póki mamy czas, czyńmy dobro!”

Chcemy zakupić dla mieszkańców parafii w Maćkowcach płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice i przyłbice. Te ostatnie dla służb medycznych. Maseczki będziemy też wykonywać tu na miejscu, w Polsce.

Jeśli bliskie są ci wartości franciszkańskie to wiesz, że najmniejsza nawet pomoc jest bezcenna!