Czym jest wolontariat

Wolontariat > Czym jest wolontariat

Możesz ofiarować swój CZAS i wykorzystać TALENTY i zaangażować się w społecznie pożyteczne projekty:

organizację i wsparcie logistyczne imprez (np. impreza plenerowa pn.”Dzień Świętego Franciszka”, „Żywa Szopka”, pomoc w wydarzeniach religijnych),

uczestnictwo w zbiórkach na społecznie użyteczne cele (w kościołach, podczas koncertów i innych wydarzeń kulturalnych),

pomoc w stałych i sezonowych pracach biura (wsparcie działań administracyjnych, pomoc w kontaktach z darczyńcami, pomoc w obszarze prac księgowo-biurowych),

zaangażowanie w prace manualne (przygotowanie świec dekoracyjnych, paczuszek z tzw. Siankiem Bożonarodzeniowym, opracowanie projektów graficznych)

wolontariat kompetencyjny (poprowadzić jako specjalista szkolenia dla wolontariuszy, w zależności od tego w jakiej dziedzinie się specjalizujesz np. fotografia, film, pierwsza pomoc, umiejętności artystyczne, kompetencje językowe itd.).
Możesz również wykorzystać swoje kompetencje jako wsparcie działań organizacji np. fotografować wydarzenia, redagować artykuły na stronę www i fanpage, zaangażować się w działania PR-owe itd.

wparcie działań Prowincji Franciszkanów (np. pomoc w kolportażu materiałów, w wysyłce relikwii itp.)

SPOSÓB WSPÓŁPRACY:
Możesz zaangażować się w konkretne akcje lub współpracować z nami w sposób ciągły.

JAK ZACZĄĆ:
Napisz do nas lub zadzwoń:

fundacja@bratslonce.pl
tel. +48 605 252 270

lub

spotkajmy się u nas w biurze:

Fundacja Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
pon-pt  w godz. 8:00-16:00