Czym jest wolontariat

 

 

Podstawą do mówienia o wolontariacie jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku. Wolontariusz jest osobą, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ww. ustawie.

Bycie wolontariuszem nie wymaga kwalifikacji i jest praktycznie dla każdego. Może nim zostać osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych z zakresu prawa pracy oraz młodociani (16-18 lat) z ograniczeniami określonymi w Kodeksie Pracy. Młodsze osoby mogą działać wolontaryjnie za zgodą opiekuna prawnego.

Jak to wygląda w praktyce?

Wystarczy zgłosić się do Biura Fundacji, napisać maila lub zadzwonić. Na Facebooku Fundacji znajdują się bieżące informacje o wszystkich wydarzeniach. Jesteśmy otwarci na wszelki kontakt w sprawie zaangażowania w wolontariat fundacyjny.

Dlaczego warto zgłosić się do Fundacji Brat Słońce?

Biorąc udział w organizowanych przez nas akcjach i projektach, uwrażliwiasz się na ludzkie potrzeby. Wykorzystujesz swoje talenty w praktyce, służąc pomocą. Jako Fundacja Brat Słońce tworzymy pożyteczne projekty, które wpisują się w nasze działania statutowe, jest to: pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej; ochrona zabytków i wspieranie kultury, troska o Kresy Wschodnie, pomoc psychoterapeutyczna, wolontariat, pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Jakie są realne korzyści płynące z wolontariatu?

Ogólne:

  • rozwijanie nowych umiejętności, przydatnych w późniejszym czasie np. w szukaniu pracy;
  • nawiązywanie znajomości i kontaktów społecznych;
  • zdobycie wiedzy na temat działalności Fundacji;

 

Szczegółowe:

  • uczestnictwo w zbiórkach z ramienia Fundacji w kościołach, podczas koncertów i innych wydarzeniach kulturalnych;
  • przeprowadzanie imprez (np. imprezy plenerowej pn. Dzień Świętego Franciszka, Żywa Szopka, Sianko Bożonarodzeniowe);
  • nabywanie kompetencji w: organizacji wydarzeń kulturalnych, redagowaniu wpisów na stronę internetową, wykonywaniu fotografii, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, pisaniu postów na Facebooka;
  • pomoc w działaniach Prowincji Franciszkanów;

 

Zapraszamy do kontaktu!