Pomoc charytatywna

Fundacja Brat Słońce realizuje swoją misję także w zakresie pomocy charytatywnej:

– pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób chorych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej

– pomoc dla placówek charytatywnych i misyjnych w kraju i zagranicą