Wolontariat dla Kresów

Wolontariat dla Kresów

Fundacja Brat Słońce od 2012 roku organizuje wyjazd dla wolontariuszy na Ukrainę. Miejscem docelowym jest wieś w rejonie halickim - Bołszowce, w której znajduje się polska kwatera cmentarza. Dodatkowo w wiosce każdego roku jest organizowane wakacyjne spotkanie dla młodzieży. Wyjazd wolontariuszy za granicę ma na celu poszerzyć wiedzę wśród młodych ludzi o polskim dziedzictwie kulturowym na dawnych Kresach Wschodnich, pomóc utrzymać polskie dziedzictwo poprzez polską spuściznę oraz pomoc przy Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Bołszowcach. Fundacja pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania.

Cmentarz w Bołszowcach

Niedaleko klasztoru Ojców Franciszkanów znajduje się cmentarz, na którym są pochowani mieszkańcy Bołszowiec oraz pobliskich terenów (Polacy, Ukraińcy jak i Żydzi). W obrębie tego miejsca jest tzw. polska kwatera. Od lat zajmują się nią wolontariusze z Fundacji Brat Słońce w ramach akcji Wolontariat dla Kresów. Odwiedzając cmentarz wykonują prace mające na celu uporządkowanie grobów, oczyszczenie pomników i doprowadzenie terenu do porządku. Na przestrzeni ostatnich lat wolontariusze udokumentowali 57 pomników i nagrobków Polaków pochowanych na cmentarzu. Dodatkowo została sporządzona mapa z ich lokalizacją. Dzięki pracy zespołowej tak ważne miejsce historyczne chroni się przed zniszczeniem oraz zapomnieniem.

Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Bołszowcach

Wolontariusze z ramienia Fundacji w czasie pobytu w Ukrainie, pomagają Franciszkanom w przygotowaniu wakacyjnego spotkania dla młodzieży. Pielgrzymi z różnych części Ukrainy udają się do Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej, aby wspólnie celebrować Eucharystię, wysłuchać konferencji oraz wziąć udział w koncertach muzycznych. Samo wydarzenie trwa kilka dni, podczas których wolontariusze czynnie angażują się w pomoc przy koordynacji przedsięwzięcia. Jest to ubogacający czas, w którym można poznać wielu wspaniałych ludzi.