11 listopada Fundacja Brat Słońce zorganizowała narodowe świętowanie Dnia Niepodległości

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu pt.: “Warsztaty patriota w kraju i poza granicami” dla Polonii wśród uchodźców z Ukrainy. Projekt finansowany jest z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach wydarzenia odbyły się zajęcia z języka polskiego, uroczyste odśpiewanie hymnu Polski, występy dzieci i młodzieży w konkursie wierszy patriotycznych oraz rysunków patriotycznych oraz zajęcia z historii i tradycji Kresów Wschodnich. Cieszymy się, że mogliśmy w tak licznym gronie świętować to wydarzenie 🙂

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023