Aukcja charytatywna "Pomoc dla Bartka"

W sobotę 27 stycznia 2024 roku Fundacja Brat Słońce wraz z Event4life zorganizowała aukcję charytatywną “Pomoc dla Bartka”. W maju 2023 roku 24-letni Bartek w wyniku nagłego zatrzymania krążenia, bez ustalonej przyczyny, dostał porażenia czterokończynowego. Dzisiaj, aby móc wracać do sprawności wymaga kosztownej rehabilitacji i stałej opieki. Z uwagi na ten szczytny cel chcieliśmy wesprzeć Bartka i jego rodzinę w tej trudnej walce o życie i zdrowie. Aukcja charytatywna na rzecz jego leczenia została zorganizowana w trakcie trwania BOSKIEJ Imprezy Karnawałowej. Zlicytowane fanty oraz wpłaty darowizn pozwoliły nam uzbierać na ten cel kwotę 9682,23 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą aukcję. Zarówno tym, którzy zlicytowali fanty, jak i tym, którzy je podarowali. Póki mamy czas, czyńmy dobro!